Maxmilian Wied von Neuwied – Němec v Americe

Maxmilian Wied von Neuwied – Němec v Americe

Bohatý aristokrat Maxmilian Wied von Neuwied toužil po objevování a bádání. O své cestě po Americe dokonce vydal cestopisy, v kterých mimo jiné přispívá svými znalostmi o indiánské kultuře.

WIED von NEUWIED Maxmilian (* 23. 9. 1782, Neuwied, Německo, † 3. 2. 1867, tamtéž) – německý důstojník

V dějinách cestovatelství najdeme řadu jmen velkých aristokratických rodů, jejichž členové se vydávali za loveckými trofejemi a dobrodružnými zážitky v exotických končinách. Někteří pak prospěli geografickému bádání a přispěli k odstranění bílých míst na mapě světa.

Mezi ně náležel porýnský šlechtic Maxmilian Wied-Neuwied, jemuž vznešený původ zajišťoval kariéru v diplomacii či ve vojenských službách. V pruské armádě dosáhl hodnosti generálmajora. Záliba v dějepisu, zeměpisu a v přírodních vědách jej odvedla od vojenské služby a přiměla k tomu, že roku 1815 odjel do Brazílie, kde po dva roky zkoumal pobřeží mezi Rio de Janeirem a Salvadorem (tehdy ještě nesl jméno Bahía). Výsledky brazilské cesty zpracoval v cestopisných dílech Cesta do Brazílie (2 sv., 1819–22) a Příspěvky k přírodopisu Brazílie (4 sv., 1824–33). Doprovázely je obrazové tabule, jež informovaly evropské odborné kruhy o bohatství jihoamerické přírody a obyvatelích této části Ameriky.

Z Ameriky do Evropy

V květnu 1832 přistál M. Wied von Neuwied v doprovodu švýcarského malíře Carla Bodmera v New Yorku. Přes Filadelfii se vydali do Pittsburghu, přezimovali v Indianě a pokračovali do St. Louis. Koncem dubna 1833 se dostali do oblasti tzv. hranice, kde se stýkala indiánská civilizace s evropskou. Cestovali po pevnostech Fort Pierre (na přítoku horní Missouri Teton River), Fort Union, Fort Mackenzie a Fort Clarke, kde přezimovali. Na jaře 1834 pokračovali k Velkým kanadským jezerůmErijskému kanálu. Zamířili do New Yorku a odtud odpluli na podzim 1834 do Evropy.

O severoamerické cestě vydal M. Wied von Neuwied dva svazky s názvem Cesta vnitrozemím Severní Ameriky (1838–41), které spolu s ilustracemi C. Bodmera vytvořily solidní informační zdroj, mj. o severoamerických Indiánech.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: