HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Martin Dobrizhoffer – český misionář v Chacu

Martin Dobrizhoffer – český misionář v Chacu

Brazílie, Paraguay a Uruguay byly hlavním působištěm českého misionáře. Založil zde základnu jezuitů a věnoval se etnografii a jazyku místních indiánů.

DOBRIZHOFFER Martin (* 7. 9. 1718, Frymburk u Českého Krumlova, † 17. 7. 1791, Vídeň, Rakousko) – jezuitský misionář původem z Čech

Na území dnešní Paraguaye působil od 17. století zvláštní stát, který na ochranu před nájezdy brazilských kolonistů (bandeirantů) organizovali jezuité, působící mezi Indiány z kmene Guaraní. Jejich podobu a historii vylíčil ve svých dopisech Tadeáš Enis (1711/1714, Čekanice u Blatné – 1769), který zachytil velké povstání Guaraníů proti španělské nadvládě v letech 1754–56.

Jezuitské misie-redukce, které představovaly samostatné a dobře organizované hospodářské jednotky, významně přispěly k poznání oblastí na řekách ParanáUruguay stejně jako nehostinného území Gran Chaco. Do zdejších pustin vyslalo Tovaryšstvo Ježíšovo počátkem 60. let 18. století misionáře Martina Dobrizhoffera, aby v jejich nitru založil novou redukci.

Život v Jižní America

Šumavský rodák, někdejší učitel latiny na gymnáziu v Linci, odcestoval v září 1748 z Livorna do Buenos Aires. Dokončil svá teologická studia na univerzitě v Tucumánu a odešel do redukce v Concepciónu, kde se poprvé setkal s Abipony, jejichž kmen byl označován za jezdce a válečníky. Za pobytu v Gran Chaku se věnoval studiu jejich zvyků a řeči, což vedlo k vytvoření slovníku jazyka Abiponů.

Za nesmírně obtížných podmínek založil M. Dobrizhoffer roku 1763 novou redukci Timbo Rosario, kterou však musel pro těžké onemocnění opustit. Usadil se v misii San Joaquín a vydával se na výzkumné expedice do okolních pralesů za dosud málo známými indiánskými kmeny.

Zakrátko však Španělé vyhostili jezuity (podezřelé z podpory povstání Guaraníů v uplynulých letech) a roku 1767 deportovali více než dva a půl tisíce misionářů z Tovaryšstva Ježíšova do Evropy. Dobrizhoffer se v roce 1768 vrátil do Vídně, kde pracoval jako pomocný knihovník v jezuitské koleji, duchovní ve vídeňských kostelech a vychovatel nových adeptů řádu. Pokračoval ve studiu původních obyvatel jihu Ameriky, jak je zachytily zprávy jezuitských misionářů i jeho vlastní pozorování. V letech 1783–84 vyšly ve Vídni trojsvazkové latinsky psané Dějiny Abipponiů, jízdních a bojovných obyvatel Paraguaye, jimiž M. Dobriz­hoffer vytvářel základy etnografie indián­ských kmenů v oblasti jižní Brazílie, Uruguaye a Paraguaye.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: