HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Martim Affonso Sousa – kolonizátor v Jižní Americe

Martim Affonso Sousa – kolonizátor v Jižní Americe

M.A. Sousa byl prvním královským guvernérem v Brazílii, kde založil kolonie. Nejprve však musel vyhnat Franouze,kteří  si dělali na Brazílii  taktéž nárok.

SOUSA Martim Affonso (16. století) – portugalský mořeplavec, zakladatel opevněných osad v Brazílii

Počátkem 16. století neměli Portugalci mnoho zájmu o kolonizaci jihoamerického pobřeží, které v červenci 1500 (možná náhodou) objevil P. A. Cabral. Papežský rozhodčí výrok a dohoda z Tordesillas (1493) jim poskytoval příliš malý díl Nového světa. Touhu jejich panovníků po bohatství ze zámořských zemí zcela uspokojovaly koráby naplněné kořením, připlouvající z Indie a dalších východoasijských zemí.

Teprve zájem Francouzů, jejichž lodi se k brazilskému pobřeží vydávaly pro vzácné dřevo (brasa), podpořil úmysl portugalských mořeplavců vytvořit podél východních břehů rovníkové Ameriky opěrné body, jež by se staly zárodkem budoucí kolonie. Spíše náhodně se dostávaly portugalské lodi k jihoamerickým břehům. Roku 1525 u nich ztroskotal Diogo Alvares. Prožil několik let mezi Indiány a vrátil se s francouzskou lodí, odvážející dřevo z Brazílie do Evropy. Po čase se vrátil do Brazílie a s několika osadníky založil v zálivu Všech svatých kolonii Bahía de Todos os Santos.

Pryč s Francouzi!

Proti Francouzům, kteří obsadili roku 1530 přístav Pernambuco, vypravili Portugalci v následujícím roce flotilu pod velením Martima Affonsa de Sousy. Po vypuzení Francouzů z Pernambuka (Recife) pokračovaly jejich lodi k Bahíi a na konci dubna 1531 zakotvily v zálivu Guanabará (později zde vznikl přístav a město Rio de Janeiro). V něm de Sousa založil opevněnou osadu a vyslal do vnitrozemí několik mužů, kteří se dostali do údolí řeky Paraiba. Koncem srpna zamířila portugalská výprava na jih a v lednu 1532 de Sousa zřídil osadu São Vicente.

Na de Sousův návrh dovolil král Jan III. v září 1532 zřídit na pobřeží Brazílie několik kapitanátů. Do čela kapitanátu São Vicente na jihu země postavil de Sousu, který však záhy opustil Jižní Ameriku a přes Lisabon odplul do Indie.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: