HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Lze cestovat ekologicky?

Lze cestovat ekologicky?

Lze skloubit cestování a ochranu životního prostředí? Šancí pro budoucnost je udržitelný turismus. Co si pod tím představit?

Jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících hospodářských odvětví na světě je turismus. Ten využívá ke svému rozvoji naši planetu, moře, hory, lesy… Zejména turismus se podílí velkou měrou na zvyšující se poptávce po masových dopravních prostředcích, které mají nemalý vliv na znečišťování prostředí. Málo kdo se rozhodne do své vytoužené země „kodrcat“ deset dní na kole, tak aby nevypustil do ovzduší nějakou tu škodlivinu, a raději usedne pohodlně do letadla ( i já). I přesto může být turista ekologickým prvkem v současném turistickém světě.

Při pohledu na cestování můžeme dle ekologů samotný proces cestování rozdělit na cestovní ruch tvrdý a cestovní ruch měkký. Zatímco pro tzv. tvrdý cestovní ruch je typická pohodlnost a pasivita cestujícího a s tím spojená přeprava rychlými dopravními prostředky za účelem rekreace, svou cestu má tvrdý turista často naplánovanou cestovní kanceláři, měkký turista si své cesty plánuje sám, vždy ve vztahu k přírodě. Ač často stejně jako turista tvrdý používá ke své dopravě rychlé dopravní prostředky, snaží se využívat i vlastních sil, před vlastní cestou se o dané destinace dobře informuje, pokouší se naučit základní slova řeči země, do které se vydává a snaží se podporovat tradice a folklór v destinacích, do kterých cestuje.

Během celé cesty se naskýtá každý den desítek situací jak se chovat ohleduplně k naší planetě od možnosti volby dopravy, přes ubytování až po naši „pořádnost“ vůči planetě.

V současné době se čím dál tím více objevuje v médiích pojem „udržitelný turismus“. Udržitelný turismus je definován jako: „Turismus, kde se společně scházejí potřeby turistů a hostitelských regionů při vzájemné ochraně a zlepšování šancí pro budoucnost“ (TIES, 2006)

Udržitelný turismus by měl prosazovat zachování ekologických procesů v krajině a pomáhat k udržení biodiverzity, respektovat sociální a kulturní klima hostitelské země (za kterým se často na svých cestách vydáváme) a podporovat tuto udržitelnost veškerou svou činností.

HedvabnouStezku.cz založili a provozují cestovatelé pro cestovatele. Hedvábná stezka je pro nás symbolem. Lidé po ní putují už 2500 let, ale taková cesta stále vyžaduje odvahu a vytrvalost. Na Hedvábné stezce i dnes každý prožije „svá vlastní dobrodružství“ a „objeví pro sebe“ nová místa nebo třeba sám sebe. Doba objevů a dobrodružství zdaleka neskončila. Kdo chce, ten je i dnes najde na mnoha místech světa.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: