HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Luis Vaéz de Torres – vzdorovitý námořník

Luis Vaéz de Torres – vzdorovitý námořník

L.V. de Torres jako první vyvrátil myšlenku, že by Nová Guineja byla součást pevniny. Jeho objev však zůstal dlouhou dobu utajen.

TORRES Luis Vaéz de († asi 1613) – portugalský mořeplavec ve španělských službách, objevitel průlivu mezi Novou Guineou a Austrálií

Do našich dnů se nedochovaly zprávy o životních osudech mořeplavce, který se v prosinci 1605 vypravil s Quirótem na cestu k bájné Jižní zemi. Měl zřejmě dostatek námořnických zkušeností, když si jej velitel flotily vybral za kapitána Almiranty. Po celou plavbu oponoval vůdci výpravy a namísto plavby do neznámých končin žádal spolu s námořníky změnu kursu a plavbu k Filipínám.

V srpnu 1606 se vykradl ze zátoky, ve které kotvily španělské lodi, a s Almirantou zamířil k severozápadu. Neplul však přímo do Manily, ale obrátil kormidlo k Nové Guineji. Plavil se kolem neprobádaného jižního pobřeží – Korálovým mořem k východnímu výběžku ostrova, do zálivu Papua a k ústí řeky Fly. Rozsáhlé mělčiny bránily Torresovi pokračovat podél břehů ostrova, a odchýlil se proto na jihozápad. Proplétal se mezi drobnými ostrovy v severní části průlivu, který později dostal jeho jméno. Objevil ostrov Prince waleského (v blízkosti Yorského poloostrova), nejsevernější okraj tehdy neznámé Austrálie (3. 10. 1606). Proplul úžinou Endeavour a vrátil se k pobřeží Nové Guineje a do Arafurského moře. Dokázal, že Nová Guinea je velký ostrov a nesouvisí s rozsáhlejší pevninou. Pokračoval k poloostrovu Bombarai a k Molukám a v březnu 1606 zakotvila Almiranta v Manile.

Torresův objev utajován přes století a půl

Torres a jeho kormidelník Prado y Tovar odcestovali do Španělska, kde Radě pro správu Indií podali zprávu o své plavbě a předložili mapy se zakresleným průlivem, oddělujícím Novou Guineu od nepoznané pevniny. Jejich objev však zůstal světu utajen půldruhého století, až do roku 1762, kdy se Torresových map po dobytí Manily zmocnil anglický námořník William Roberts. Tiskem vyšly v Londýně roku 1770.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: