Luigi Maria d´Albertis – badatel v Guineji

Luigi Maria d´Albertis – badatel v Guineji

Poloostrov Vogelkop, pohoří Arfak, řeku Fly a Strickland prozkoumal italský geogra Albertis při svých dlouhých výpravách na Novou Guineu.

ALBERTIS Luigi Maria d’ (* 21. 11. 1841, Voltri u Janova, Itálie, † 2. 9. 1901, Sassari, Sardinie, Itálie) – italský geograf, badatel na Nové Guineji

Od poloviny 19. století se Nová Guinea stala předmětem zájmu Nizozemska, Velké Británie a Německa, které s jistým zpožděním zasahovalo do zápasu o rozdělení koloniálního panství podobně jako Itálie. V této situaci přistáli v roce 1872 na západní straně Geesinkova zálivu italští cestovatelé Luigi Maria d’Albertis, spolubojovník Garibaldiho na sicilském tažení (1860), spolu s botanikem O. Beccarim. Prozkoumali společně poloostrov Vogelkoppohoří Arfak v západní části Nové Guineje, které při své cestě po šíji oddělující Vogelkop (1873) zmapoval rakouský cestovatel Adolf Bernard Meyer.

Podruhé zamířil d’Albertis na Novou Guineu v letech 1875–77, kdy se vydal na lodi Něva po řece Fly do vnitrozemí. Pronikl až k horským hřebenům, tvořícím páteř ostrova, a nazval je jménem Viktora Emanuela. Objevil řeku Strickland a řadu dalších přítoků Fly, což přispělo význačným způsobem k poznání hydrografie Nové Guineje.

Horský hřbet s jménem Bedřicha Smetany

K nejpopulárnějším objevům italského badatele patří rajky, které se staly módním doplňkem dámských toalet a současně ceněným zbožím, což vedlo téměř k jejich vyhubení (dnes vyžadují mimořádnou ochranu). Své poznatky shromáždil d’Albertis ve dvousvazkovém díle, jehož anglická verze New Guinea: what I did and what I saw vyšla téměř současně s italskou verzí (1880). V d’Albertisových stopách se v roce 1896 vydal do pohoří Arfak i český cestovatel Enrique Stanko Vráz (1860?–1932), který jeden ze zdejších hřbetů nazval jménem Bedřicha Smetany. Toto pojmenování, přestože je Vráz publikoval v Petermann’s Geographische Mitteilungen (1898), se neujalo.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: