HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Lodovico di Varthema – první Evropan v Mecce

Lodovico di Varthema – první Evropan v Mecce

L. de Varthem díky své drzosti a vychytralosti pronikl na místa, o kterým se do té doby mohlo jiným Evropanům pouze zdát.. Díky  svojí pomoci Portugalcům byl povýšen do rytířského stavu.

VARTHEMA Lodovico di (* asi 1465 nebo 1477, snad Bologna, Itálie, † 1512 nebo červen 1517, snad Řím, Itálie) – italský dobrodruh a cestovatel

V době, kdy portugalští mořeplavci dokázali obeplout mys Dobré naděje a dosáhli břehů Indie, vydal se na východ italský cestovatel Lodovico di Varthema. Vyplul roku 1502 z Benátek do Egypta a Sýrie. S nabytou znalostí arabštiny se v následujícím roce (1503) přidal ke karavaně, jež mířila k posvátným místům vyznavačů islámu. V přestrojení pronikl přes Maán a Medínu jako první Evropan do Mekky. V převleku za mamlúckého strážce došel do Džiddy a doplul do Jemenu. V Adenu se prozradilo jeho přestrojení a Varthema se octl na tři měsíce v žaláři. Podle vlastního vyprávění jej zachránila jedna ze sultánových manželek a on mohl navštívit města Láhidž, Ta’izz a San’á.

Vrátil se znovu do Adenu a pokračoval přes Indický oceán do Diú, portugalské osady na pobřeží Indie. Pokoušel se po pevnině proniknout z perského přístavu Hormuz do centrální Asie, kde měla ležet bájná země kněze Jana, ale dostal se jen do afghánského Heratu. Spolu s portugalskými vojáky cestoval Indií, ale neuskutečnil zamýšlenou cestu do Bengálska a do Číny. Dostal se však do Malakky, přeplul do Indonésie a dříve než Portugalci pronikl snad až na Moluky.

Z cestovatele rytířem…

Roku 1505 se L. di Varthema dostal zpátky na Malabarské pobřeží, kam mířilo portugalské loďstvo pod velením Franceska d’Almeidy. Uprchl z Kalikatu do Kaunanúru a podařilo se mu podat Portugalcům zprávu o chystaném indickém útoku na jejich lodi. Portugalci zvítězili a Varthema se vracel spolu s nimi přes Mosambik a kolem mysu Dobré naděje do Evropy. Portugalský král Manuel I. povýšil Varthemu do rytířského stavu (1508) a italský cestovatel se vydal do Říma, kde pravděpodobně zemřel.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: