HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Ladacké děti to mají do školy daleko

Ladacké děti to mají do školy daleko

Ladakh je snem pro cestovatele, kteří touží po toulání se vysokými horami za poznáním tibetské kultury. Cestou potkáváme rozesmáté děti, ale málokdy se jich ptáme, jak daleko a zda vůbec chodí do školy. Jednu jim však můžeme pomoci postavit.

Ladakh jeoblast s dlouhodobou tradicí a specifickou kulturou, kde v původní společnosti nehrálo vzdělání velkou roli. Lidé se v drsných vysokohorských podmínkách živili převážně pastevectvím a drobným zemědělstvím. Po postavení první silnice do hlavního města oblasti a po otevření hranic pro turisty, se situace v posledních třiceti letech začala měnit. Přívaly turistů a vymožeností spotřebitelské kultury vedou k problémům například se získáváním energie, pitné i užitkové vody a zpracováním odpadu. Řešení nastalé situace vyžaduje citlivý a prozíravý přístup. Ten mohou nejlépe zajistit místí lidé s vhodným vzděláním, které jim umožní správně rozlišit pozitivní i negativní dopady moderního způsobu života a udělat si vlastní názor na další rozvoj své země.

Ladakh, Indie

Kvalitních škol je v Ladakhu málo a většina se nachází ve městě Leh. Pokud venkovská rodina má dostatek prostředků a chce zajistit svému dítěti dobré základní vzdělání, musí jej poslat do velmi vzdálených škol již v útlém věku. Děti následně ztrácí kontakt se svojí rodinou a blízkými a v nejdůležitějším období nemají potřebnou oporu. Na druhou stranu dosažené vzdělání poskytuje v dnešním Ladakhu větší šanci získat kvalitní zaměstnání a zajistit dobrou budoucnost pro svoji rodinu.

Projekt Krajní meze

Minulý rok jsem se zúčastnil dobrovolnického rozvojového projektu Krajní meze, který působí v severní Indii v himálajské oblasti Ladakh. Projekt se zde snaží zlepšovat kvalitu vzdělání a pomáhat při stavebních pracech v buddhistických klášterech. Během úvodních dní v hlavním městě Leh (3500 m n. m.) nás navštívil ředitel školy z vesnice Mulbekh, kde mají velký zájem o dobrovolníky i materiální pomoc. Ještě před začátkem domluveného pracovního programu jsme vyrazili do jeho rodné vesnice. Springs Dales Public school jsme našli po osmihodinové cestě z Lehu směrem do Kargilu.

Místní škola je položena na okraji zeleného údolí tvořeného řekou, kolem které se rozkládá vesnice Mulbekh. Po uvítání a domluvě s ředitelem jsme zde začali vést kurzy hudební výchovy, ekologické výchovy a angličtiny. V první fázi bylo naším hlavním cílem překonat ostych žáků, rozvinout jejich schopnost komunikovat v angličtině a navrhnout vhodnou formu kurzů pro příští roky spolupráce. Při výuce byl patrný velmi špatný stav, ve kterém místní děti musejí studovat. Opravdu mě udivilo, že víc než v polovině tříd nejsou lavice a židle. Tabule připomíná pískovou omítku namalovanou na černo. Při psaní se křída rozptýlí po celé třídě během jedné věty. Děti nemají vhodné školní pomůcky a učebnice. Škola má nedostatek učebních prostor, část budov má problém s provozem a je nutná jejich rekonstrukce.

Na jaře roku 2008 se ujal vedení školy mladý a nadšený ředitel s odhodláním všechny tyto problémy postupně řešit. Tsewang Norboo se i po získání vysokoškolského vzdělání vzdal možnosti perspektivního zaměstnání ve městě, aby mohl vyplnit svůj dlouhodobý sen a to poskytnout kvalitní vzdělání ve své rodné vesnici.

Škola v Ladakhu, Indie

Za dobu působení nového vedení školy se podařilo zajistit výuku základních předmětů, kterou zprostředkovávají učitelé s vhodnější způsobilostí, kteří přišli do školy na ředitelovu žádost. Také se podařilo realizovat projekt knihovny, pro kterou škola získala darem anglicky psanou beletrii. Místní vesničané ředitelovu snahu podporují a věří ve správnost jeho záměrů. Výsledkem je např. 25 nově přihlášených žáků do mateřské školy (v současné době navštěvuje školu 120 žáků). Ředitel Norboo se snaží výuku obohatit i o aktivity, které dětem pomohou seznámit se s minulostí a tradicemi vlastní země, s jejími aktuálními problémy (například ekologickými aspekty turistického ruchu) a pochopit svou vlastní roli v současných proměnách společnosti. Soukromá buddhistická škola tak může být alternativou ke státní škole, která sice ve vesnici funguje, ale nenabízí kvalitní vzdělání reflektující specifické ladacké poměry a buddhistickou kulturu.

Ladakh, Indie

Životní příběh ředitele a jeho působení v jeho rodné vesnici mě velmi dojalo. Jako koordinátor letošních dobrovolných prací v Ladakhu se pokouším vynaložit úsilí na podporu školy v Mulbekhu. V současné době, se pomocí veřejné sbírky snažíme sehnat finance pro zajištění základního vybavení školy, jako jsou lavice, židle, tabule a další vybavení, které jsou v našich podmínkách úplným standardem. Dále bychom z prostředků sbírky chtěli podpořit některý ze současných projektů školy jako je stavba internátu, počítačové učebny nebo školní laboratoře. Děti ze vzdálenějších částí vesnice nemají možnost navštěvovat školu. Vzdálenost i několika kilometrů by museli jít většinu dne. Projekt internátu poskytne možnost studia dětem z odlehlejších míst a umožní jim trávit víkendy ve svých rodinách a kulturně známém prostředí.

Škola v Ladakhu, Indie

Důležitým předpokladem účinné rozvojové pomoci je odhodlání a připravenost jejího příjemce. Podporujeme školu, založenou a spravovanou z vlastní iniciativy obyvatel ladacké vesnice, která se potýká s nedostatkem vybavení i kvalifikovaných učitelů.

Pokud vás oslovila podpora vzdělávání v rozvojové části Indie, máte možnost zapojit se do našeho společného úsilí příspěvkem na účet 229181890/0300. Budeme vám srdečně vděčni za jakoukoliv částku. Ceny školního vybavení se pohybují v jiných rozmezích než v našich podmínkách. Například jedna židle stojí 100Kč, lavice pro dva žáky 400Kč, kvalitní tabule 1000Kč. Jedním z našich velkých přání je částečné nebo celkové uhrazení vnitřního vybavení internátu, jehož cena se pohybuje okolo dvou set tisíc Kč.

Krajní meze jsou dobrovolnický rozvojový projekt působící v indické provincii Jammu a Kašmír v oblasti Ladakh. Každý rok v létě vyráží skupina dobrovolníků zkvalitnit školní výuku a pomoct při stavebních pracech v klášterech. Kromě dobrovolnické práce je pravidelně poskytována finanční pomoc, například ve formě výukových pomůcek pořízených dle stávající potřeby konkrétní školy. Projekt je organizován Základním článkem Hnutí Brontosaurus Modrý kámen.

https://www.youtube.com/watch?v=2EnaWeN44iU&hl=cs&fs=1

Odkazy:
stránka dobrovolnického rozvojového projektu Krajní meze
http://modrykamen.brontosaurus.cz/krajnimeze/

stránka propagující podporu mulbecké školy
http://modrykamen.brontosaurus.cz/krajnimeze/sbirka.html

podrobnější informace týkající se veřejné sbírky:
http://modrykamen.brontosaurus.cz/krajnimeze/?q=cs/detail-sbirky

V následujícím videozáznamu můžete vidět jedenáctiminutový rozhovor mezi Honzou Zemenem a řiditelem školy Tsewangem Norboo. Je zde představena jeho cesta k vedení školy, současná problematika vzdělání v místní oblasti a vize budoucnosti školy.

HedvabnouStezku.cz založili a provozují cestovatelé pro cestovatele. Hedvábná stezka je pro nás symbolem. Lidé po ní putují už 2500 let, ale taková cesta stále vyžaduje odvahu a vytrvalost. Na Hedvábné stezce i dnes každý prožije „svá vlastní dobrodružství“ a „objeví pro sebe“ nová místa nebo třeba sám sebe. Doba objevů a dobrodružství zdaleka neskončila. Kdo chce, ten je i dnes najde na mnoha místech světa.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí