Kulturní krajina v okolí Aranjuez (Aranjuez Cultural Landscape)

Kulturní krajina v okolí Aranjuez (Aranjuez Cultural Landscape)

provincie Madrid

Bývalé královské letovisko Aranjuez a jeho okolí představují vynikající příklad kulturní krajiny.  Jedná se o rozsáhlý a různorodý krajinářský komplex, v němž 300 let péče o krajinu odráží vývoj koncepcí myšlenkových směrů od humanismu a politického centralismu až k charakteristikám typickým pro barokní francouzské krajiny 18. století, městský životní styl i pěstování rostlin a chov dobytka v období osvícenectví.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: