Komplex Novoděvičského konventu (Ensemble of the Novodevichy Convent)

Komplex Novoděvičského konventu (Ensemble of the Novodevichy Convent)

Moskva

Novoděvičský konvent na jihozápadě Moskvy byl postaven v takzvaném moskevském barokním stylu v 16. a 17. století. Byl součástí řetězce klášterních komplexů začleněných do obranného systému města. Měl úzké vazby na moskevský Kreml. Žily zde ženy z rodin cara i ruské aristokracie. Mnozí členové carské rodiny a carského dvora jsou pohřbeni na zdejším hřbitově. Konvent patří mezi nejvýznamnější jevy ruské architektury, má bohatě zdobené interiéry a nachází se zde významné sbírky obrazů a uměleckých předmětů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: