Klášter Studenica (Studenica Monastery)

Klášter Studenica (Studenica Monastery)

distrikt Raška, vesnice Studenica, Kraljevo

Klášter Studenica byl postaven koncem 12. století Stevanem Nemanjou, zakladatelem srbského státu, krátce po jeho abdikaci. Je to největší a nejbohatší srbský pravoslavný klášter. Obě dvě hlavní památky, kostel Bohorodičky a Královský kostel jsou postavené z bílého mramoru a vyzdobené cennými byzantskými freskami ze 13. a 14. století.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: