Juan Francisco Bodega y Quadra Mollinedo – Vancouverův kolega

Juan Francisco Bodega y Quadra Mollinedo – Vancouverův kolega

Další španělský mořeplavec, jenž mapoval pobřeží Ameriky. Dodnes se po něm jmenuje jeden z ostrovů nedaleko oblasti Vancouveru.

BODEGA y QUADRA MOLLINEDO Juan Francisco (* 24. 5. 1744, Lima, Peru, † 26. 3. 1794, Ciudad de México, Mexiko) – španělský mořeplavec

Se jménem Juana Bodegy je spojena významná etapa v poznávání břehů severoamerického kontinentu. O stanovení jeho západního pobřeží se pokoušeli už conquistadoři v Cortésově éře (Alarcón), značně na sever postoupil v roce 1579 i F. Drake, jehož objevy ovšem Španělé neznali. Teprve v roce 1774 Juan Perez postoupil výrazněji k severu a dosáhl 54° 30’ severní šířky, aniž by dosáhl hledaného Severozápadního průjezdu. Na základě jeho zpráv byl o rok později vyslán k severu J. F. Bodega y Quadra.

Při své první plavbě v roce 1775 ­dosáhl Bodega až 58° severní šířky a poznal, že hledané pobřeží se nestáčí k východu, jak by si přála španělská admiralita, ale k západu, a že hledaný průjezd pravděpodobně neexistuje. Při tom zmapoval značnou část dosud neznámých ostrovů v souostroví nesoucím dnes jméno Prince waleského.

Po návratu do Mexika zůstal ve službách námořnictva, podrobně mapoval západní pobřeží Severní Ameriky (jeho rekord v plavbě na sever překonal až roku 1791 Malaspina) a opravil některé dřívější zeměpisné omyly – především Perezovo tvrzení, že při západním pobřeží nejsou žádné větší ostrovy. Na jedné ze svých plaveb se roku 1792 Bodega setkal (v průlivu Juan de Fuca) s G. Vancouverem; společně pak zmapovali oblast, v níž se dnes nachází velkoměsto, pojmenované Vancouverovým jménem, a stejnojmenný ostrov. Jeden z malých ostrůvků v regionu nese jméno Quadra podle jednoho z příjmení španělského mořeplavce.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: