HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

John Charles Fremont – napříč Spojenými státy

John Charles Fremont – napříč Spojenými státy

O poznání vnitrozemí Ameriky se výrazným způsobem zasloužil Američan Fremont. Pracoval pro železnici, účastnil se války s Mexikem a později působil i jako politik.

FREMONT John Charles (* 21. 1. 1813, Savannah, Georgia, USA, † 13. 7. 1890, New York City, USA) – americký důstojník a politik, vůdce tří expedic napříč Spojenými státy

Dříve než se na západ vydaly vozy s prvními osadníky, vyjížděly vojenské jízdní oddíly. V roli průkopníků vyhledávaly stezky, jimiž dříve procházeli indiánští lovci či španělští hledači ložisek zlata a dalších drahých kovů. K nejslavnějším patřil John Charles Fremont, který úlohu vojenského velitele doplňoval odbornou kartografickou zdatností a úsilím, s nímž zaplňoval bílá místa na mapách severní Ameriky.

První velká výprava napříč Amerikou

K účasti na dobrodružných cestách na západ přivedla prý Fremonta láska k nedostupné Jessie Bentonové, jejíž ruku si musel chudý mladík vysloužit. Rozhodl se vyniknout na odvážných výpravách, které označovaly trasu budoucí železnice, deroucí se přes Apalačské pohoří (1837). Pokračoval v letech 1838–39, kdy se zúčastnil výpravy francouzského badatele J. Nicoleta k hornímu toku Mississippi. V roce 1841 vedl expedici, která zkoumala tok řeky Des Moines (pravý přítok největší americké řeky).

Dosavadní zkušenosti spolu s mohutnou podporou vlivného tchána pomohly Fremontovi k vedení velkých výprav na západ. Spolu s kartografem Karlem Preussem odcestovali k řece North Platte a s malým ozbrojeným oddílem postupovali dál na západ až k ústí řeky Sweetriver a po jejím horním toku k pohoří Wind River (nejvyšší vrchol 4 031 m).

Od soutoku KansasuMissouri postupovali Fremont a Reuss spolu se zálesákem Kitem Carsonem přes Great Plans k východním svahům Skalistých hor a do údolí řeky Arkansas; obešli ze severu Medicine Bow a Jižním průsmykem se dostali k Velkému solnému jezeru. Obrátili se na sever k řece Snake, do Columbie a jejími vodami až k ústí řeky Willamette. Podél Kaskádového pohoří pokračovali k řece Klamath. Obrátili se na východ k jezeru stejného jména a počátkem prosince 1843 překonali Kaskádové pohoří a vstoupili do Velké písečné pouště. O Vánocích se dostali do Warner Valley a zamířili přímo na jih do Sierry Nevady a k hornímu toku Carsonu.

Fremont se svými průvodci obešel jezero Tahoe a dostal se k dolnímu toku Sacramenta a Kalifornským údolím k San Joaquínu. Další trasa jeho pochodu vedla do Mohavské pouště a přes ni do Las Vegas. V květnu 1844 přecházel Velkou pánev (Great Basin) k jezeru Utah. Překonal horský hřbet Wasatch a oblastí, která tvoří rozvodí Colorada a Mississippi, zamířil k hornímu toku Arkansasu. V srpnu 1844 dokončil Ch. Fremont dlouhou průzkumnou cestu americkým západem.

Vojenská výprava s bohatým koncem

Výrazně vojenský charakter měla výprava, se kterou Fremont vytáhl roku 1845 ze St. Louis. Prozkoumala oblast mezi Velkým solným jezeremjezerem Utah. Poté Fremont rozdělil svou expedici na dvě části – se severním oddílem zkoumal řeky Humboldt, CarsonWalker; u stejnojmenného jezera se potkal s jižní kolonou vedenou E. M. Kearnem, která prošla Great Basin jihozápadním směrem. Fremont nato pokračoval se svou skupinou k severnímu okraji jezera Tahoe, Donnerovým průsmykem překonal Sierra Nevadu a zamířil k řece Sacramento. Kearnovi jezdci se vydali na jih od Sierra Nevady do Kalifornské nížiny, k řece Kearn a do údolí San Joaquín, jímž pronikli do zálivu San Francisco. Společně pokračovali Fremont a Kearn k jezeru Upper Klamath v Oregonu.

Začínající válka USA s Mexikem (1846–48) proměnila Fremontův oddíl na jádro „povstaleckého vojska“ amerických přistěhovalců proti mexické vládní moci. Válka skončila vítězstvím Spojených států a (Horní) Kalifornie se stala novým státem USA (1848). Fremontovi vyneslo připojení Kalifornie ke Spojeným státům vlastnictví rozsáhlých pozemků u řeky Mariposa (přítok San Joaquínu), kde se později objevilo zlato, což mu přineslo nezměrné bohatství.

Stopař v politice

Dříve (1848) však vedl výpravu zeměměřičů (s patřičnou vojenskou asistencí), která připravovala trasu pro železnici, přetínající kontinent od Mississippi k zálivu San Francisco. Zaváděl ji do Skalistých hor v blízkosti horního toku Rio Grande. V mrazivé zimě vedl průzkum velehor Sangre de Cristo. S velkými ztrátami zdolával pohoří San Juan a těžké podmínky jej donutily ustoupit do údolí Rio Grande. Zamířil na západ a zakončil výpravu na jihu Kalifornie.

Ve službách Pacifické dráhy vyhledával roku 1853 trasu pro železnici protínající Velkou pánev. Popularita přinesla Ch. Fremontovi přezdívku „Stopař“ (Pathfinder) a její nositel se pokusil svůj věhlas využít v politice. Prosadil se do vedení nově založené Republikánské strany. Patřil k odpůrcům otrokářského systému a roku 1856 neúspěšně kandidoval za prezidenta USA (mezi českými krajany a německými přistěhovalci pro něho agitoval Vojta Náprstek). V letech 1878–81 zastával Fremont úřad guvernéra státu Arizona.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: