Ježíš

Ježíš

Na začátku křesťanství stojí Ježíš z Nazaretu, syn Marie a Josefa, narozený kolem počátku našeho letopočtu. O jeho mládí víme velmi málo, svůj krátký kazatelský život – popsaný v evangeliích – počal kolem 30. roku. Svými novými myšlenkami provokoval tehdejší náboženské vůdce, především tvrzením, že jej poslal samotný bůh. Po zhruba dvou letech kázání byl zatčen a vydán Římanům, kteří tehdy v Palestině vládli. Po krátkém soudu byl odsouzen a ukřižován. Skupinka učedníků, kterým předal své učení, nepřestala věřit v jeho poslání. Ve víře je utvrdilo Ježíšovo zmrtvýchvstání tři dny po smrti. Od toho okamžiku se myšlenky křesťanství začaly postupně šířit do všech koutů světa.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: