Jean-Baptiste Bouvet de Lozier – mylný objevitel Antarktidy

Jean-Baptiste Bouvet de Lozier – mylný objevitel Antarktidy

Francouz se pokusil objevit již dřívě zmiňovaný jižní kontinent. Do své země se vrátitl s úspěchem. O několik desítek lett později se ukázalo, že objevil jen malý ledový ostrůvek.

BOUVET de LOZIER Jean-Baptiste (* 14. 1. 1706, Paříž, Francie, † 1786, Saint Malo, Francie) – francouzský mořeplavec, který se vydal hledat Jižní kontinent

Kniha, která vyšla roku 1663 ve Francii, oživila znovu zájem o Jižní světadíl, zakreslený kdysi do Ptolemaiovy mapy. Psalo se v ní o sto padesát let starém objevu francouzského kapitána Gonnevilla. Při své cestě do Indie (roku 1503) údajně spatřil na jih od Mysu Dobré naděje rozsáhlou pevninu, obývanou milými a přátelskými lidmi a bezpochyby oplývající poklady, které se měly podle legendy na Jižním světadílu vyskytovat.

Hledat Gonnevillovu zemi se na konci roku 1739 vydal J.-B. Bouvet de Lozier, který velel lodím Aigle (Orel) a Marie. Na Nový rok 1740 uviděl hornaté pobřeží (na 54°26’ jižní šířky a 3° 24’ východní délky), které pokládal za součást hledané Jižní pevniny. Bouřlivé počasí nedovolilo francouzským lodím u ostrova přistát a teprve počátkem 19. století zjistil americký velrybář Morell, že jde o pouhý ledem pokrytý ostrůvek uprostřed oceánu.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: