Japahuva

Japahuva

Japahuva je stará pevnost postavená v roce 1201 na svahu stejnojmenné skály, která se tyčí 90 metrů nad okolní krajinou. Stavitelský podnět byl podobný jako při stavbě nejznámější šrílanské památky – Sígiriji – obrana proti útokům z jižní Indie.

V letech 1272–1284 byla Japahuva sinhálským hlavním městem a samotní Sinhálci se domnívají, že právě odsud byl uloupen posvátný Buddhův zub (který je dnes uschován v chrámu v Kandy), a který získal zpět až v roce 1288 král Parakramabahu I.

Dnes už z pevnosti zbylo jen strmé schodiště, které je zdobeno ornamenty a sochami lvů. Pod samotnou skálou je ještě malý 280 let starý skalní buddhistický chrám s několika sochami Buddhů a malé archeologické muzeum, ve kterém jsou k vidění zachovalé sochy bohyně Kálí i Kršny, součásti kamenné výzdoby pevnosti (je tu poměrně zachovalé okno zhotovené z jednohu kusu pískovce s pěknými ornamenty) a také mince, které se zde razily.

Zpracování ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: