James Edward Alexander of Westerton – první Evropan v Namibii

James Edward Alexander of Westerton – první Evropan v Namibii

Brit James Alexandr cestoval do dnešní Namibie, Barmy, Indie, Kanady i Egypta. Jeho cesty vedly i na spoustu dalších míst.

ALEXANDER of WESTERTON James Edward (* 16. 10. 1803, Skotsko, † 5. 4. 1885, Ryde, ostrov Wight, Anglie) – britský cestovatel

Jméno britského důstojníka Jamese Alexandra je spojeno především s tím, že jako první Evropan pronikl do suchých končin dnešní Namibie. Již před svou největší cestou ale získal bohaté zkušenosti jako důstojník britské armády v IndiiBarmě. Do Jižní Afriky se dostal jako pobočník kapského guvernéra d’Urbana (po něm nese jméno město Durban na jižním pobřeží černého kontinentu).

Ve službách „Asociace mysu Dobré naděje pro průzkum vnitřní Afriky“ v roce 1836 vyrazil z Kapského města k severu; během následujícího roku, který věnoval průzkumům, dosáhl řeky Oranje a překročil ji, aby prozkoumal oblasti dále od ní na sever. Přes tzv. Namaqaland (suchá oblast jihozápadní části pouště Kalahari) se Alexander dostal do dosud zcela neznámé oblasti, kterou ve svém cestopise označuje jako Damaraland, tedy zemi Damarů (pro tento národ, žijící ve střední Namibii, dnes používáme spíše pojmenování Hererové). Odtud zamířil k západu a pobřeží Atlantiku dosáhl u Velrybí zátoky (Walvis Bay).

Z Namibie do Kanady

Svá pozorování, která se stala základem pro další geografické výzkumy v jedné z nejsušších oblastí světa, publikoval v roce 1838 v Londýně pod názvem Expedition of Discovery into the Interior. V dalších letech pobýval v severní Americe a podílel se na zmapování některých oblastí Kanadyamerického Středozápadu (1847–49), bojoval v krymské válce a v roce 1858 také proti Maorům na Novém Zélandě. Penzionován byl v hodnosti generála armády Jejího Veličenstva, ale ještě roku 1875 podnikl jednu cestu do Egypta.

Ve službách téže Asociace podnikl svou cestu z let 1834–35 také Andrew Smith, který jako první Evropan pronikl z Kapska k řece Limpopo a prozkoumal oblast jejího horního toku na hranicích dnešní Botswany a Jihoafrické republiky.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: