Ibiza, biodiverzita a kultura (Ibiza, Biodiversity and Culture)

Ibiza, biodiverzita a kultura (Ibiza, Biodiversity and Culture)

Baleárské ostrovy, ostrov Ibiza

Ibiza představuje výborný příklad interakce mezi mořským a pobřežním ekosystémem. Husté porosty mořské trávy, důležitého středomořského endemického druhu, podporují druhovou rozmanitost mořského života. Na Ibize zůstaly zachovány četné důkazy její dlouhé historie. Archeologická naleziště v Sa Caleta (osídlení) a Puig des Molins (nekropole) svědčí o  důležitosti ostrova ve středomořské ekonomice, zvláště v období fénicko-kartáginském. Opevněné město Alta Vila je vynikajícím příkladem renesanční vojenské architektury, která měla vliv na vývoj opevnění ve španělských osadách v Novém Světě.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: