Hugh Clapperton – jeden z prvních u Čadského jezera

Hugh Clapperton – jeden z prvních u Čadského jezera

Brit Clappeton se se svými kolegy snažil přijít na záhadu pramene Nigeru. Uspořádal proto dvě expedice, ale oě byly narušeny konflikty mezi domorodci.

CLAPPERTON Hugh (* 18. 5. 1788, Annan, Dumfriesshire, Skotsko, † 13. 4. 1827, Čangari poblíž Sokota, Nigérie) – britský cestovatel

Po neúspěchu Parka se načas zastavily pokusy o rozřešení otázky pramenů Nigeru. Teprve v roce 1822 vyslala britská Africká asociace novou výpravu, složenou ze tří cestovatelů: Denhama, lékaře Waltera Oudneyho (1791–1824) a Hugha Clappertona.

Clapperton od dětství sloužil na moři, z plavčíka se vypracoval až na kapitána a při svých plavbách navštívil Indiikaribskou oblast. Vedoucím africké expedice byl Oudney, roku 1822 jmenovaný britským konzulem v sultanátu Bornu.

Všichni tři vyrazili z Tripolisu na pobřeží Středozemního moře a přes Murzúk (stejnou cestou jako Hornemann) se dostali do Bornu v dnešní severovýchodní Nigérii. Zdejší vládce je vlídně přijal a umožnil badatelům podrobné výzkumy. Clapperton, Denham i Oudney tak mohli astronomicky určit souřadnice celé řady míst v dosud jen málo známých oblastech centrální Afriky.

Vedle toho prozkoumali řeku Komadugu-Yobé a kvůli její malé vodnatosti zamítli domněnku, že by mohlo jít o Niger, ačkoliv se tato hypotéza vzhledem ke směru toku sama nabízela. Podél této řeky se pak v únoru 1823 dostali k Čadskému jezeru, jehož existence byla známa jen z literatury a žádný Evropan je dosud nespatřil. Průzkumem západního břehu jezera pak dospěli Clapperton a spol. k názoru, že vůbec nesouvisí s říčním systémem Nigeru.

Výpravy komplikují válečné konflikty

Brzy poté se expedice rozdělila: zatímco Denham dále zkoumal Čadské jezero, Oudney a Clapperton zamířili na západ. Lékař Oudney ovšem brzy zemřel, takže do obchodních center oblasti mezi Čadským jezerem a řekou Niger došel pouze Clapperton. Navštívil KanoSokoto, kvůli válečnému konfliktu ale nemohl proniknout dále na západ; v Sokotu čekal dva měsíce, zda se konflikt neuklidní, a mezitím získával (mnohdy si protiřečící) informace o zdejším regionu. Protože se situace nezlepšila, Clapperton se rozhodl vrátit. V Kúce (hlavním městě sultanátu Bornu) se sešel s Denhamem a společně se vrátili napříč Saharou do Tripolisu a odtud do Londýna.

Expedice z let 1822–24, Denhamem i Clappertonem obšírně popsaná (Narrative of travels and discoveries in Northern and Central Africa, 1826), nesplnila svůj hlavní cíl, totiž rozřešit záhadu Nigeru, a proto se Hugh Clapperton ­rozhodl do Afriky vrátit.

V roce 1826 doplul do Badagry na pobřeží Guinejského zálivu (západně od Lagosu) a doprovázen jen sluhou Landerem vyšel směrem na sever s cílem dosáhnout Nigeru a určit jeho případné spojení se systémem Nilu, Šari či Konga. Oba Britové úspěšně přešli (jako první Evropané vůbec) územím Jorubů a poblíž peřejí Bussa, kde zahynul Park, se přeplavili přes Niger. Odtud zamířili do Sokota a měli v úmyslu pokračovat dále na východ, aby navázali na výzkumy z předchozí expedice, ale válka mezi Bornu a Sokotem jim v tom zabránila. Během čekání na mír Clapperton onemocněl úplavicí a zemřel. Jeho deníky zachránil a posléze vydal Richard Lander, který navázal na výzkumy svého pána.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: