Hrobky bugandských králů v Kasubi (Tombs of Buganda Kings at Kasubi)

Hrobky bugandských králů v Kasubi (Tombs of Buganda Kings at Kasubi)

distrikt Kampala

Památka se rozkládá na 30 ha většinou zemědělské půdy, která je obdělávána tradičními metodami. Uprostřed na vrcholu kopce stojí bývalý palác bugandských králů, který se v roce 1884 stal pohřebištěm. V hlavní budově Muzibu Azaala Mpanga se dnes nachází čtyři královské hrobky. Budova má kruhový půdorys a je zakončena kopulí. Jsou použity výhradně přírodní materiály – dřevo, došky, rákos, proutí a hliněná mazanice.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: