Historické jádro města Paramaribo (Historic Inner City of Paramaribo)

Historické jádro města Paramaribo (Historic Inner City of Paramaribo)

distrikt Paramaribo

Paramaribo je bývalé holandské koloniální město, které vyrostlo v 17. a 18. století. Původní urbanistický plán historického centra zůstal neporušen. Zdejší budovy ilustrují postupné splývání holandských architektonických vlivů s tradičními místními technikami a materiály.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: