HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Historické centrum Varšavy (Historic Centre of Warsaw)

Historické centrum Varšavy (Historic Centre of Warsaw)

Během varšavského povstání v roce 1944 bylo nacistickými jednotkami zničeno přes 85% území historického centra města. Po válce proběhla pětiletá rekonstrukce, během níž se podařilo zrekonstruovat Staré město s jeho kostely, paláci i tržištěm. Jedná se o vynikající příklad téměř úplné rekonstrukce staveb z 13. až 20. století.

Varšava je hlavním městem Polska od roku 1611, kdy sem král Zikmund III. Vasa přenesl královský dvůr. Během druhé světové války však bylo město zcela zničeno, takže muselo být vybudováno znovu včetně svého historického jádra. O život tenkrát přišlo přes 800 000 obyvatel a téměř 90 procent veškeré zástavby lehlo popelem.

Výstavba nové Varšavy po válce probíhala za vydatné pomoci Sovětského svazu. Jako „dar národů SSSR“ je označována také nejviditelnější budova ve městě, 240 metrů vysoký Palác vědy a kultury, postavený v letech 1952-1955. Protože svou architekturou připomíná Stalinovy moskevské mrakodrapy, bývá místními nazýván „Stalinova pomsta“.

Parkujeme na Divadelním náměstí. Klasicistní budova Velkého divadla byla postavena v letech 1825 až 1833. Její velkolepý vchod se sloupovím je zdoben vlysem Anakreont mezi múzami a sousoším Oidipův návrat z olympijských her. Divadlo bylo poškozeno bombou v roce 1939 a zcela zničeno v roce 1944, obnovováno bylo postupně v letech 1951 až 1965. Jedná se o jedno z největších divadel v Evropě, jeho hlediště pojme 1900 diváků.

Uprostřed Zámeckého náměstí stojí socha Zikmunda III. Sloup pochází z roku 1644, pilíř je ze žuly a bronzová socha představuje Zikmunda jako obránce víry s křížem a mečem. Na podstavci je umístěna deska s královskými tituly.

b vznikl na místě původního dřevěného obranného hradu ze 13. století. Na renesanční zámek byl přestavěn koncem 16. století. Byl zcela zničen za druhé světové války a jeho obnova započata teprve v roce 1971 z prostředků celonárodní sbírky.

Svatojánská ulice spojuje Zámecké náměstí s Náměstím Starého města. Katedrála sv. Jana Křtitele byla původně dřevěným kostelem ze 14. století, který byl v 15. století nahrazen zděným. Po válce byl v letech 1947-1956 postaven jako trojlodní katedrála v gotickém stylu. Z původní výzdoby byl zrekonstruován pouze vstupní portál.

Náměstí Starého města (Rynek Starogo Miasta) bylo centrem Varšavy až do začátku 19. století. Zdejší měšťanské domy vznikly většinou v 15. a 16. století a byly barokně přestavěny v 17. století, kdy sem přibyly také lucerny. Po válce byly obnoveny dle původního vzhledu. Protože nacisté zničili i městské plány, probíhala detailní rekonstrukce pouze podle dobových kreseb a fotografií. Uprostřed náměstí stojí socha Sirény – symbol Varšavy.

Původní středověké městské hradby byly z větší části odkryty teprve během stavebních prací po druhé světové válce. Jejich funkci posiloval také obranný barbakan, pocházející ze 16. století. Rekonstrukce v této oblasti však nejsou ještě zcela dokončeny.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: