Gregory Blaxland – jeden z prvních v australském vnitrozemí

Gregory Blaxland – jeden z prvních v australském vnitrozemí

Blaxland patřil mezi mnoho objevitelů, kteří zkoumali vnitrozemím Austrálie. Daleko se ale nedostal, cestu mu narušily neprostupné bažiny u řeky Macquarie.

BLAXLAND Gregory (* 27. 6. 1778, Newington, hrabství Kent, Anglie, † 1. 1. 1853, North Paramatta, Austrálie) – britský důstojník a jeden z prvních objevitelů australského vnitrozemí

Teprve počátkem 19. století začali australští kolonisté usazení v Port Jacksonu (dnešní Sydney) a v nejbližším okolí hledat cestu k hřebenům Modrých hor. V květnu 1813 vyšla z farmy G. Blaxlanda výprava, které se podařilo najít cestu mezi štíty Modrých hor. Za jejich hradbou uviděla travnaté pláně, jež se mohly stát vyhledávanými past­vinami.

Blaxlandovu výpravu záhy následovaly další expedice. Na jedné z nich, která putovala v letech 1813–15, objevil zeměměřič George William Evans (1775–1852) horní toky řek Macquarie a Lachlan, směřující na západ. Vznikla domněnka, že jejich vody vytvářejí v nitru kontinentu velké jezero, za nímž se vydávali další badatelé do australského vnitrozemí. Evansem založená osada Bathurst se stala novým východiskem pro cesty do Modrých hor a dál za jejich hřbety. Spolu s botanikem A. Cunninghamem se v roce 1817 pokoušel G. Evans projít k dolnímu toku Macquarie, ale v konečném úspěchu jim zabránily neprostupné bažiny na březích sledované řeky.

Liverpoolská planina a řeka Brisbane

Podobně dopadl i generální zeměměřič Nového Jižního Walesu John Joseph Oxley (1785–1828). Jeho výprava, ve které byli též G. Evans a A. Cunningham, musela v roce 1818 znovu opustit po dvou stech kilometrech tok Macquarie. Objevila však nové říčky a průchody v horách, které umožňovaly proniknout k řece Namoi (v severní části Nového Jižního Walesu).

Významným objevem pro australské dobytkářství byla planina Liverpool, která slibovala vhodnou pastvu pro skot a zejména ovce australských kolonistů. Přes Modré Hory se Oxleyho výprava vrátila na pobřeží (do Port Macquarie) a pokračovala do Port Stevens v blízkosti Sydney. Prozkoumala přitom pobřeží od pozdějšího Newcastlu k Sydney. V roce 1823 se J. Oxley vydal podél pobřeží ze Sydney na sever a objevil řeku Brisbane, u jejíhož ústí později vzniklo město stejného jména. Oxleyho optimistické zprávy o úrodnosti této části pobřeží přinesly nový příliv přistěhovalců, kteří založili kolonii Queensland.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: