HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

George de Long – tragická výprava na sever

George de Long – tragická výprava na sever

Neúspěšnou výpravu na severní pól vedel George de Long. Námořníci se ztratili v ledové krajině bez zásob a bez lodi. O smutném konci výpravy svědčí později nalezený deník.

DE LONG George (* 22. 8. 1844, New York City, USA, † říjen 1881, ústí Leny, Rusko) – americký námořní důstojník

Na jaře 1879 se světová veřejnost začala obávat o osud švédského badatele A. E. Nordenskjölda, který vyplul na lodi Vega v červnu 1878 hledat Severovýchodní průjezd. Podobně jako při hledání zmizelého Livingstona (1871) ujal se iniciativy vydavatel listu New York Herald James Gordon Bennett. Zakoupil v Anglii jachtu s parním pohonem Pandora a nechal ji upravit pro polární poměry. Dostala nové jméno Jeannette a kapitánem se stal George De Long, který měl dostatek zkušeností z polárních moří. Patřil k posádce lodi Polaris, po jejímž ztroskotání v ledu podnikli trosečníci v zimě 1871–72 dobrodružnou plavbu na člunech a dosáhli Melvillova ostrova.

8. července 1879 opustila Jeannette San Francisco a v srpnu křižovala Beringovo moře, na jehož březích hledala stopy Nordenskjöldovy výpravy. Po přistání na Čukotce získal De Long zprávy o šťastném vyváznutí Vegy, které se jako první podařilo proplout podél severního okraje Sibiře.

Místo za Vegou míří výprava na severní pól

De Long se rozhodl změnit kurs a zamířit k severnímu pólu. Vyplul k Wrangelovu ostrovu, považovanému v té době za jižní okraj rozsáhlé pevniny, a 6. září 1879 směřoval do arktických ledových moří. Velmi záhy Jeannette zamrzla a s driftujícím ledem mířila k severozápadu.

Začátkem listopadu 1879 se v bouři utrhla kra s vědeckou observatoří, která sloužila k meteorologickým a glaciologickým pozorováním, a v lednu 1880 způsobily kry trhlinu v lodní přídi. Dalších osmnáct měsíců zůstávala Jeannette v ledovém sevření, až 19. května 1881 uviděli její námořníci pevninu – nejsevernější z Novosibiřských ostrovů. Dostal jméno Gordona Bennetta. Nová bouře přinesla namísto očekávaného osvobození americké lodi poslední úder a Jeannette klesla 13. června 1881 ke dnu Severního ledového oceánu.

Posádka Jeannette se spasila a 17. června se vydala na pochod za záchranou. Karavana mužů, zapřažených do saní, se pohybovala zvolna po ledu, který mořský proud unášel k severu. Po šedesáti dnech se jim podařilo dosáhnout Faddějova ostrova (30. 8.). Pokračovali přes Sannikovův průliv k ostrovu Kotělnyj (5. 9.) a 10. září se dostali k Semjonovu ostrovu, kde se otvíralo volné moře.

Deníkové svědectví

Na třech člunech zamířili američtí námořníci k ústí řeky Leny, avšak bouře jejich malé loďky rozdělila. De Longovi se podařilo 17. září dosáhnout pobřeží a po krátkém odpočinku začal hladový pochod neobydlenou krajinou na jih. Nalezený De Longův deník vydává svědectví o vyčerpanosti vůdce výpravy a námořníků, kteří jej provázeli, a zaznamenává minimální dávky potravin, které si uchovávali: Sobota 15. října. – 125. den po zániku Jeanetty. – Čaj z vrbového listí a dvě staré boty. Rozhodnuti odejít po východu slunce. Alexia (indiánský průvodce výpravy) vysílen. Došli jsme k prázdné kůlně na obilí. Zastávka a tábor.

Zároveň obsahuje De Longův deník záznamy o postupném umírání kapitánových druhů. Poslední pochází z 30. října: Boyd a Görtz zemřeli v noci. Collins umírá. Dva z De Longových námořníků odešli hledat pomoc (9. 10.). Dostali se k tábořišti druhé části výpravy(v jedné z místních osad), jejíhož vedení se ujal lodní inženýr Melville. Společně vyjeli na saních k De Longovi, ale sněhová bouře je zastavila. Teprve na jaře následujícího roku (1882) našli při nové výpravě místo, kde vůdce výpravy zahynul (23. 3.). Skupina, kterou ve třetím člunu vedl poručík Chipps, zmizela beze stopy.

Tragický osud potkal i loď Rodgers, která v létě 1881 (znovu v Bennettově režii) vyplula za De Longem. 25. srpna 1881 připlula k Wrangelovu ostrovu a o několik týdnů později se marně snažila překonat ledové bariéry a proniknout na sever. Dostala se až na 73° 44’ severní šířky, kam dosud jiná loď nedoplula. Kapitán Rodgerse vymanévroval k jihu, aby přezimoval u sibiřského pobřeží (v zátoce Sv. Vavřince). Požár, který na lodi vypukl v poslední listopadový den, americkou loď zničil a její posádka našla útočiště u Čukčů. Novinář Gilder, kterého vyslal New York Herald, se vydal do Verchojansku a dozvěděl se o osudech posádky Jeannette.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: