Gandän

Gandän

Gandän je nejstarší z řady velkých gelugpovských klášterů, který byl založen v r. 1409 samotným Congkhapou, zakladatelem sekty tzv. Žlutých čepic.

Nachází se asi 45 km východně od Lhasy a je nádherně umístěn v přírodním amfiteátru vysoko nad řekou Kjičchu, v nadmořské výšce okolo 4300 m. Klášter je možno obejít po poutním okruhu kora, odkud jsou krásné výhledy na okolní krajinu a dolů do údolí řeky. Zdatnější mohou vylézt na protější kopec do výšky asi 4500 m n.m., odkud je naopak nádherný výhled na celý areál kláštera.

Klášter bohužel značně utrpěl za „kulturní revoluce“, kdy byl v podstatě srovnán se zemí. Na konci 80. a na začátku 90. let začaly naštěstí probíhat rozsáhlé rekonstrukční práce, takže dnes můžeme opět navštívit některé z původních 108 budov, z nichž se celý areál skládal, mimo jiné i pohřební stúpu Congkhapy.

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: