HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Francisco Vasquez de Coronado – conquistador hledající zlato

Francisco Vasquez de Coronado – conquistador hledající zlato

Do vnitrozemí Jižní Ameriky se Coronado vydával za bohatstvím. Jeho cesty byly ale, stejně jako všechny ostatní výpravy za zlatem, neúspěšné.

CORONADO Francisco Vasquez de (* asi 1500, Salamanca, Španělsko, † snad 22. 9. 1554, Mexiko) – španělský conquistador

Poklady, jichž se zmocnili Španělé při dobytí Aztécké říše a po vyvrácení říše Inků, vyvolávaly novou touhu po bohatství původních obyvatel Nového světa. Na území Nového Španělska (Mexika) se ve 30. letech 16. století šířily pověsti o pohádkových pokladech říše Sedmi měst (Cibola), která měla ležet na území dnešní Arizony.

Guvernér provincie Nová Galicie (v severozápadním Mexiku) F. Vasquez de Coronado vyslal v březnu 1539 na průzkum františkánského mnicha Marka de Nizzu (asi 1495–1558). Jeho malá expedice se vrátila v srpnu 1539 a de Nizza vyprávěl o zázracích, které na severu (v blízkosti Velkého kaňonu) spatřil. Na základě těchto zpráv vyslal Coronado do vybájených končin Melchiora Diaze, kterého však zastavila přicházející zima.

Bájná města bohatství nenalezena

Na jaře 1540 se k zázračným „sedmi městům“ vydal sám Coronado. Na výzvu místokrále Nového Španělska soustředil poměrně velký ozbrojený oddíl, který po moři podporoval H. Alarcón. Z Culiacánu Coronado zamířil se svou výpravou k hornímu toku Sonory a překročil rozvodí, oddělující její údolí od Colorada. Přepravil se přes řeku Gila a dostal se k rozsáhlým kamenným indiánským sídlům. Španělští dobyvatelé se dočkali zklamání, když nenašli pohádkovou říši Sedmi měst. Coronado se doslechl o velké řece na severu a vyslal k ní skupinu v čele s Garcíou Lópezem Cardenasem, která pronikla až k Velkému Kaňonu.

Hlavní část výpravy se zatím vydala k Río Pecos (přítok Río Grande del Norte, známý z románů Karla Maye), kde přezimovala. Coronado se svými muži se s jarem 1541 vypravil za další „zemí pokladů“. Nazývali ji Quivira a podle zpráv jednoho z indiánských zajatců měla ležet na březích veliké řeky.

Krátkými a rychlými pochody pokračovali Španělé na severovýchod a 29. června 1541 dospěli k řece Arkansas, které dali jméno řeka Svatého Petra a Pavla. Doufali, že jsou v bájném Quiviru, což byl úrodný a po­dle účastníků výpravy i příjemný ­Kansas. Pravděpodobně překročili řeku stejného jména a sestoupili do údolí Missouri. Před hrozící zimou ustoupil Coronado k Río Pecos a za chimérickými poklady Quivira se chtěl vydat na jaře příštího roku. Nemoc jej však donutila vrátit se do Culiacánu. Podle jedné verze záhy po návratu zemřel, zatímco podle druhé upadl pro svůj neúspěch do nemilosti a zemřel v zapomnění.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: