HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Francis Edward Younghusband – bristký důstojník

Francis Edward Younghusband – bristký důstojník

Důstojník britské armády v Indii, který byl jmenovám do funkce politického představitele v Kašmíru. Jeho touha proniknout do Tibetu se mu vyplnila, když roku 1904 porazil tibetskou armádu a donutil Tibeťany podrobit se Číně.

YOUNGHUSBAND Francis Edward (* 31. 5. 1863, Murree, Pákistán, † 31. 7. 1942, Lytchett-Minster, Dorset, Anglie) – britský důstojník a cestovatel ve Střední Asii

Ruské pronikání do západních oblastí Číny a do Tibetu v 70. a 80. letech 19. století znepokojovalo Brity. Iniciativy se ujal mladý důstojník britské armády v Indii Francis Yonghusband, který se v roce 1886 vydal do Pekingu a do Mandžuska. Z čínského hlavního města vyjel na jaře 1887 a s doprovodem kuchaře a tlumočníka se pustil k poušti Gobi. Na velbloudech překonali obávanou poušť a dostali se do Kašgaru, odkud mohli pokračovat přes Karakoram a průsmykem Muztag do Kašmíru, kam dojeli koncem roku 1887.

V dalších desetiletích se F. E. Younghusband věnoval výzkumu velehor na severu Indie; vyhledával průsmyky v Karakoramu a v Pamíru, jimiž vedou cesty, spojující Kašmír s čínským Turkestánem (1889–91). Britská koloniální správa pověřila roku 1890 F. E. Younghusbanda funkcí politického představitele v Kašmíru a později v HunzeČitrálu (1892–94). Energický britský důstojník toužil proniknout do Tibetu, odkud přicházely zprávy a sílícím vlivu burjatského mnicha, ruského exponenta, na mladého dalajlámu. Britský místokrál v Indii lord Curzon se rozhodl pro energický postup. Vyslal roku 1903 do Tibetu vojenskou výpravu, kterou pod Younghusbandovým velením tvořily tři tisícovky indických vojáků, deset tisíc nosičů a mnohohlavé stádo tažných a nákladních zvířat.

Tibet pod dohledem Číny

Vojenská expedice vystoupala na tibetskou náhorní plošinu a její velitel nedbal na dalajlámu, který zakázal cizincům vstup do Lhasy. Na rovině Guru (asi 250 km od hlavního města) Younghusband porazil spíše historicky vyzbrojenou tibetskou armádu a 2. srpna 1904 vstoupili Britové do Lhasy. Dalajláma i jeho burjatský vychovatel uprchli. Britové donutili tibetské zástupce podepsat nerovnoprávnou dohodu, která přiznávala dohled nad Tibetem Číně, přičemž si Angličané (při slabosti čínské administrativy) ponechávali mocenský vliv v této oblasti. Přesvědčil se o tom i švédský cestovatel ÚS. Hedin, kterému Angličané nedovolili v roce 1908 navštívit Lhasu.

Mocenské uspořádání ve středu Asie potvrdila smlouva mezi Velkou Británií a Ruskem z roku 1907. Younghusband se za odměnu vrátil ke správě Kašmíru a po 1. světové válce jej Královská zeměpisná společnost zvolila do svého čela.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: