Ekosystém a zbytky kulturní krajiny v Lopé-Okanda (Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda)

Ekosystém a zbytky kulturní krajiny v Lopé-Okanda (Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda)

provincie Ogoué-Ivindo a Ogoué-Lolo

Krajinu Národního parku  Lopé-Okanda tvoří unikátní ekosystém, pro který je charakteristická koexistence tropického deštného pralesa a savany. Zbytky savany, která zde existuje již od poslední doby ledové před 15.000 lety, se nacházejí na severu oblasti. Žije zde mnoho rozmanitých druhů živočichů včetně velkých savců. Archeologické nálezy v oblasti dokazují prehistorické osídlení. Nacházejí se zde jeskyně a úkryty s důkazy o zpracování kovů a se skalními rytinami, kterých se  zachovalo asi 1.800.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: