Duchovní turismus: rituály, ceremonie a léčení v duchu šamanského odkazu aneb nač si dát pozor

Duchovní turismus: rituály, ceremonie a léčení v duchu šamanského odkazu aneb nač si dát pozor

Mnoho lidí vyráží do Peru, případně Kolumbie a severní Brazílie, za spirituálním turismem. Peru a Kolumbie jsou v tomto ohledu asi nejvytíženější. Větší odvážlivci a individualisté, kteří už mají za sebou jistý stupeň duchovní praxe, se vydávají na vlastní pěst také například za mapuči do Chile, i když se může stát, že do tamních kmenových komunit nebudou vůbec přijati – na rozdíl od mnohých komunit v Peru a Kolumbii, kde si prostě zaplatíte za pobyt u kmene, který si sami vyberete online, případně přes mediátory, zprostředkovatele.

Ayahuascové diety a situace v Amazonii

Na většině míst, kde pobývají veřejnosti přístupné domorodé kmeny v peruánské a kolumbijské džungli, bude povětšinou přijat (není-li zrovna období dešťů, kdy se džungle pro veřejnost obvykle z důvodu bezpečnosti – rozmnožení krokodýlů apod. – uzavírá) každý cizinec i místní civilní občan, který je ochoten za pobyt v džungli u kmenů zaplatit. Nutno říci, že se nejedná o nic levného; tzv. diety (ayahuascové obdenní ceremonie min. po dobu dvou týdnů, spíše tří až čtyř, kdy se kromě liány duše též nazývané jako liána smrti a jiných rostlinných medicín přijímá pouze potrava, kterou poskytuje džungle – ryby z řeky, vejce z místních chovů, zelenina, ovoce apod., vše neochucené, bez olejů i soli, která takzvaně „vrací a uzemňuje“), vycházejí v Peru (Pukalpa, Iquitos ad.) pro místní občany na den a noc cca na 90 solů; pro cizince bývá cena ještě vyšší.

Z důvodu rozmachu spirituálního turismu bohužel džungle neskutečně trpí, o čemž se mnoho nemluví. Ano, víme o požárech, dočteme se sem tam dokonce i tom, jak místní kmenoví náčelníci či členové rady bojují proti odlesňování ohromných ploch amazonských plic (známý je např. případ Brazilce Loba – Vlka, vl. jménem Paulo Paulino Guajajara, kterého v pouhých šestadvaceti letech zastřelili těžaři, proti jejichž nelegální těžbě v Amazonii usilovně, leč marně, bojoval), nicméně zřídkakdy se dostaneme k informacím o tom, jak prales trpí kvůli nadužívání ayahuascových lián či žabek kambo, jejichž gel dokáže z lidského těla odstranit nejrůznější toxiny závratně zdařile a rychle.

Dokud kmeny využívaly prales pouze pro sebe a hrstku těch gringos, kteří se do džungle vydávali na vlastní pěst, aby buď zemřeli, nebo našli svou spásu, Amazonie fungovala v harmonii. Co se děje v oblasti unikátního pralesa, který pomáhá dýchat celému světu, dnes, je skutečně na pováženou. Ale o tom tento text není. Většina z vás k němu stejně nejspíš zasedla proto, že chcete získat informace o tom, co a jak, protože se nejspíš rozhodujete, že do Amazonie „za rituály“ vyrazíte, nebo proto, že už jste si něčím takovým prošli a jste zvědaví, co vám tenhle článek prozradí.

Pokud vám vaše intuice velí, že jediná záchrana vašeho mentálního, duchovního či fyzického zdraví vězí právě v zázračné Amazonii a rukách kmenových curanderos (léčitelů), vydejte se na svou cestu, ale – tak jako ideálně ke všemu ostatnímu v životě – přistupujte ke své osobní výzvě s respektem, pokorou, úctou a vděkem a buďte skutečně bdělí při výběru těch, kterým se svěříte do péče.

Není léčitel jako léčitel

Předesílám, že netvrdím, že všichni, kdo mají kvalitní web, ať už mediátoři či kmenové kmeny, nestojí za nic, ale z osobní zkušenosti dokáži říct tolik, že čím více se západní mediátor vychvaluje na svém webu a uvádí všechny své možné i nemožné zkušenosti a certifikace až do detailu pečlivě v rozsahu klidně i dvou stran ve Wordu, tím obezřetnější bych byla. Stejně tak platí, čím více vám někdo vnucuje nějaký konkrétní kmen, tím ostražitější buďte. Mnoho vynikajících léčitelů i mediátorů ani nemá svůj web, dostanete se k nim možná skrz nějaký zastaralý účet někde na sociální síti, trapně špatný web (věřte tomu, v džungli wifi moc nefunguje), náhodné doporučení nebo číslo, které vám někdo se svou vlastní mocnou zkušeností, máte-li štěstí, předá.

Máte-li možnost vyrazit nejprve do zemí amazonské Jižní Ameriky na civilní dobrovolnickou výpomoc, učiňte tak. Nezřídka se vám stane, že váš pan domácí, váš šéf, vaše zelinářka budou znát někoho ve městě, třeba bylinkářku z trhu, která zase zná někoho dalšího a ten zná někoho jiného a postupně se dostanete tímto řetězcem ke zkušeným curanderos a přes ně případně ke kmenům, které nemají žádné mediátory ani se nesnaží nalákat k sobě západní turisty za účelem výdělku.

V takových kmenech, když už vás přijmou s tím, že vás k nim duchové přiváli, vám skutečně budou chtít pomoci. Často si pak ani neřeknou o konkrétní finanční částku, prostě nechají na vás, kolik můžete a chcete dát, či jak jinak se odvděčíte za pomoc. Tím nechci říct, že všichni, kdo si za pomoc na vaší duchovní cestě budou účtovat konkrétní cenu, jsou špatní a pro vás nevhodní; tím spíš, jste-li gringo či gringa, očekává se, že máte nějaký kapitál, kterým můžete vypomoci. Ale jste-li například skutečně vážně nemocní a dojedete-li po vlastní ose do kmene, kde vás curanderos nepřijmou, pokud nezaplatíte velkorysou sumu za svůj pobyt tam, víte rovnou, že tam ani nechcete být přijati!

Jsou léčitelé, kteří vás přijmou, pomohou vám, někdy si i vezmou peníze za jídlo, ale ne za své léčení. To jim oplatíte jinak, svou výpomocí, která je zrovna potřebná (vaření, stavění, výuka dětí, permakulturní zemědělství, pomoc s chovem apod.)

Tak jako jsou v západních nemocnicích dobří lékaři a lékaři, k nimž zkrátka nemáte tu správnou důvěru, protože víte, že nevykonávají své poslání, byť složili přísahu, zodpovědně a svědomitě, tak natrefíte i na curanderos i mediátory, kteří nejednají, jak by bylo žádoucí. Bohužel, zažila jsem i případy, kdy si lidé stěžovali či plakali zoufale nad tím, jakého šíleného přístupu se dočkali ze strany mediátora či kmene samotného. Tak jako není chirurg jako chirurg, není léčitel jako léčitel.

Má sestra, žijící již několik let mezi kmenovými civilizacemi Amazonie jako nomád sice s německým pasem, ale odhlášená z pobytu v Německu, bez kreditní karty či zdravotního pojištění, s celým svým majetkem sbaleným v jednom kufru (ano, nejvyšší čas přestat se domnívat, že skutečný nomád cestuje s batohem na zádech; viděla jsem dost baťůžkářů, kteří si pletli backpacking s flashpackingem, ale zarytě trvali na tom, že opravdový cestovatel se pohybuje po světě jedině s batohem), dnes již mezi amazonskými kmeny (zejm. v Peru a Brazílii) zavedená jako ayuda espiritual (duchovní výpomoc), sama přišla na začátku svých pobytů v Amazonii o 800 euro, které jí z kufru musel ukrást přímo někdo v kmeni (záměrně neuvádím kterém a kde konkrétně).

Zámek na kufru byl zkrátka jednoho dne rozbitý a peníze fuč. Má osvícená sestra skrze svou empatii a klid po několika dnech dosáhla toho, že se jí náčelník a zároveň šaman kmene omluvil za to, co se stalo, a i když se nikdo nepřihlásil k tomu, že peníze vzal, a peníze se jí nevrátily, věnoval jí mnohé duchovní dary a rostlinné léky pro potřebu její i těch, se kterými se setká na své cestě. A paradoxně, pro mou sestru „to“ někde tam a v tu chvíli opravdu začalo, její práce s rostlinnými léky, její iniciace u dalších kmenů a následná praxe curandera-sanadora, kterou dnes vykonává po celém světě, vždy několik měsíců mezi květnem až zářím, kdy se vrací do Amazonie.

Když se pletou dojmy s pojmy aneb několik informací a vysvětlení

Termín šaman bývá v dnešní západní společnosti nezřídka nadužíván či užíván špatně. Curandero nemusí být vůbec totéž co chamán. Chamán je kmenový medicinman, zatímco curanderos jsou léčitelé; někdy opouštějí kmeny a vydávají se do měst, kde žijí a pracují především s bylinami a rostlinnou medicínou. Curandero se může narodit ve zcela civilní rodině žijící ve městě a provozovat svou praxi celý život ve městě, byť s pomocí bylin z džungle, které se ale ve většině peruánských měst dají koupit na trhu. Curanderos mohou, ale nemusí léčit kromě bylin také skrze tradiční vykuřování, chakapu, chřestidla atp. Pro chamány jsou tyto léčebné duchovní praktiky, kdy očišťují a pracují s duchy (hor, lesa, vody, ohně apod.), zcela zásadní. Mívají silný dar jasnozřivosti a telepatie, v moderním světě bychom řekli, že jsou vynikající mentalisté. Vědí přesně, kde v džungli najdou tu či onu bylinu, kde natrefí na zvíře, jehož pomoc potřebují, znají dokonale totemy a medicíny jednotlivých zvířat.

Tak, jako se míchají slova i jejich významy, míchají se dojmy s pojmy, a tudíž se stává, že se západní duchovní nadšenec dostane do nesprávných rukou tzv. mediátorů, kterých je dnes plný internet, a kteří často dokonce o sobě tvrdí, že jsou šamané!

Má sestra se teprve po pěti letech učení v Nepálu u proslulých praktikujících šamanského léčení – Mohana Rai a posléze Aamy Bombo – a třech letech učení u brazilských a peruánských curanderos, jmenovitě např. u Dona Agustina, rozhodla nechat se iniciovat k prvním servírováním rostlinných medicín. Jako curandera spolupracuje s kmeny např. v oblasti brazilské Terr Amor či Acre, v peruánské Pukalpě či kolumbijské Sierra Nevada.

Přímé zkušenosti a několik rad

V kmenu Shipibo každoročně tráví tři měsíce, kdy vypomáhá a zároveň sama podstupuje dietu, aby prohlubovala a šlechtila svůj duchovní dar léčení. Kmen Katukina ji zasvětil do práce s žabkou kambo, jejíž léčivý gel se získává při lehkém natažení žabky, jež je přirovnáváno ke stretchingu. Ve stejném kmeni poprvé připravovala rapé (tabák zpracovaný na jemný prášek, v němž je přidán popel z různých rostlin, který je pomocí aplikátoru vefouknut do nosu), sanangu (silné oční kapky vyrobené ze skartovaného kořene amazonského keře Uchu Sanango vědecky známého jako Tabernaemontana sananho, jež působí intenzivně v šestém energetickém centru; alternativou jsou kapky bechette s podobnými vlastnostmi, vyrobené z kořene příbuzného keře Tabernaemontana undulata) a ayahuascu, která se vaří ve velikých kotlích na otevřeném ohni, jenž musí být neustále udržován.

Do kotle o objemu cirka 20 litrů se vloží liána (capi), listy (chacrona) a voda. Liána musí být předem posekána. Seká se sekyrou zásadně při velkém a fyzicky náročném krouživém pohybu vedeném z natažené ruky (od nebe) dolů (do liány), aby byla předána nejvyšší a nejčistší energie (nelze tedy sekat v malých půlkruzích s rukou pokrčenou). Ayahuasca se vaří 3 dny až 3 týdny, čím déle, tím lépe, tím je silnější a účinnější. Vaří se při zpěvu a hudbě, většinou folklóru a duchovních zpěvech (ícaró) kmene či kmenů, jež se za účelem vaření nápoje sešly. Je nutné, aby medicína při vzniku zůstávala stále ve styku s lidmi v absolutním vědomí. Spánek u ohně tedy není možný. Skupinu, která vaří a začíná pociťovat únavu, střídá další skupina, a unavení se mohou na pár hodin prospat.

Liána duše nám pomáhá zodpovědět základní otázky existence a života, umožňuje nám reflektovat, proč máme určité nemoci, potíže, problémy a co můžeme ve svých životech změnit, zlepšit. Čistí a hojí tělo, mysl, duši. Zatímco brazilské kmeny preferují při ayahuascových ceremoniích jako další časté léčebné látky rapé a sanangu, v Peru se hojně používá tabák mapacho a listy koka. V Kolumbii ambil (druh pasty, sirupu, želé nebo džemu vyrobený z čistého tabáku a minerálních solí) v kombinaci s mambe, jež je získáváno z koka listů a těší se velké oblibě u kmenů v celé Amazonii. Při ceremoniích v Kolumbii šamané i curanderos natřou ambil lehce pod spodní zuby a mambe vsypou do úst malou lžičkou. V puse se obojí smísí do kuličky, která je udržována na jedné straně dásní, aktivuje krční i čelní centrum, vědomé vyjadřování a naslouchání.

Rituály bývají často propojeny s očistou v potních chýších, tzv. temazcalech, jež jsou velmi populární též v Centrální Americe, zejm. v Mexiku, a aplikací nejrůznějších bylinných kolínských vod, z nichž nejtradičnější je směs Agua de Florida.

Při spolupráci s dalšími kmeny, např. Witoto, Huni Kuin, Kashinawa či Shawandawa, má sestra poznala též medicínu ze specifického druhu žáby bufo, která žije v podzemí a vylézá na povrch jen na pár dní, kdy je tedy možné medicínu obdržet, či nápoj jurema, jehož základ tvoří keř Mimosa hostilis.

Zásadním pravidlem, jež má sestra po všech svých zkušenostech zdůrazňuje, chce-li se někdo odevzdat do principů léčení v duchu šamanského odkazu, je nutnost nechtít experimentovat, ale opravdu si stanovit záměr toho, co potřebujeme uzdravovat, ať už v rovině fyzické, psychické či duševní. Je nutné dodržet postupy před a po přijímání medicíny (např. třídenní, ideálně týdenní veganská dieta a abstinence – též sexuální – před ayahuascou) a skutečně obezřetně si zvolit, komu se svěříme do péče, komu budeme pro svou duchovní cestu důvěřovat. Nemálo je případů, že ve špatných rukách, při nevhodném zacházení a při nerespektování jasně daných pravidel medicína spíše ublížila.

Konzultujte s léčitelem svůj zdravotní stav, máte-li nějaké mentální či fyzické obtíže, než se pustíte do jakýchkoli dalších kroků. Jsou jisté psychické poruchy, při nichž je např. ayahuasca či jurema naprosto vyloučena. Opravdový šaman poruchu pozná, i pokud byla zatím neprojevena, a přijímání nápoje nepovolí, čímž zabrání jinak možným dramatickým následkům požití medicíny. Curandero tuto schopnost mít nemusí!

Pokud nemáte možnost obrátit se přímo na léčitele či šamana, s nímž máte posléze pracovat, ale jste v komunikaci s mediátorem, ujistěte se konkrétními dotazy, že má tento člověk dostatečné vědomostní i etické zázemí proto, co vykonává. Doporučující promo videa a propagační materiály nejsou žádnou zárukou kvality.

Martina Doležalová je česká spisovatelka a blogerka, která od června 2018 cestuje po světě jako instruktorka jógy a dobrovolnice v různých oblastech vzdělávání, umění, kultury a výtvarně-rukodělné činnosti. V září 2019 vyšla v České republice její čtvrtá kniha, beletristická povídková sbírka Plovoucí po hvězdách. Věnuje se tanečním a hudebním performancím, vede workshopy zaměřené na hlubokou jógovou praxi, meditaci a zvukovou terapii a spolu-organizuje eventy, které odkazují k původním tradicím latinskoamerických a středo-amerických Indiánů. Aktuálně od prosince 2019 žije v severozápadním Peru. Více informací naleznete na: www.martinadolezalova.cz.

Zkušenosti čtenářů

Martina

Děkuji… 🙂

Karel

Projděte si 5 věcí, na které byste před odjezdem měli myslet Duchovní turismus: rituály, ceremonie a léčení v duchu šamanského odkazu aneb nač si dát pozor

Dana

Hodně štěstí na cestách a díky za velmi zajímavé články a krásné fotky 🙂 …

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: