Doly v Rammelsbergu, historické město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze (Mines of Rammelsberg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Management System)

Doly v Rammelsbergu, historické město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze (Mines of Rammelsberg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Management System)

spolková země Dolní Sasko

Město Goslar bylo kdysi důležitým členem Hanzovní ligy. Od 10. do 12. století bylo jedním z hlavních sídel Svaté říše římské. V jeho historickém centru se zachovalo 1.500 hrázděných domů z 15. – 19. století. V blízkých horách Rammelsberg se nacházejí měděné, olověné a cínové doly, které pracovaly nepřetržitě od 11. století až do 80. let minulého století. Město s doly a  vodním systémem, využívaným při zpracování rudy, tvořilo největší důlní a metalurgický komplex pro těžbu a zpracování neželezných kovů v Evropě. https://ladyx.ch

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: