Diego de Almagro – Pizzarův konkurent

Diego de Almagro – Pizzarův konkurent

Španělskému dobyvateli se sice nepovedlo objevit bájnou zemi El Dorado ani zdobené svatyně, za to ale důkladně prozkoumal oblast dnešní Chile a jako první spatřil jezero Titicaca.

ALMAGRO Diego de, starší (* 1475, nalezenec, dostal jméno podle města Almagro v Nové Kastilii, † 8. 7. 1538, Cuzco, Peru) – španělský dobyvatel Jižní Ameriky.

Pro málo vznešeného, nevzdělaného a chudého nalezence Diega Almagra přinášely zprávy o existenci bohaté země na jihu Ameriky, které se v roce 1522 šířily Panamou, naději. Uzavřel dohodu s podobným dobrodruhem, jakým byl on sám, F. Pizarrem, a s knězem Hernandem de Luquem, finančníkem výpravy. Vypravili se v roce 1524 s nevelkou skupinkou dobrovolníků na malých lodích jižním směrem hledat bájné El Dorado.

Almagro vyplul několik měsíců po Pizarrovi, ale stejně jako on se dostal jen k ústí řeky San Juan v dnešní Kolumbii. Dobyvatelé se vrátili do Panamy, ale v roce 1525 odpluli znovu na jih. Ani tentokrát a ani v roce 1527 se jim nepodařilo zachytit se na pobřeží porostlém neprůchodnou džunglí. Jen objev města Tumbes v blízkosti Guayaquilské zátoky přinášel naději. Nepřízeň nového guvernéra, který donutil jejich lodě k návratu, přivedla členy konsorcia na myšlenku vyslat F. Pizarra do Španělska, aby císaři Karlu V. vykreslil nadějné vyhlídky na získání bohatství z jižnějších oblastí Nového světa.

Do Panamy se Pizarro vrátil s patentem, který jej opravňoval dobýt Peru a jmenoval ho guvernérem v nově získaných zemích. Na Almagra mnoho nezbylo. Navíc s Franciskem Pizarrem přijeli roku 1530 do Ameriky i jeho bratři (Hernando, Juan a ÚGonzalo) a Almagro se cítil odstrčený.

Za poklady do oblasti Chile

Při nové výpravě do Peru zůstal v pozadí a do nově získané země vstoupil s dvěma sty bojovníky až začátkem roku 1533, když se Pizarrové už zmocnili Cuzka a jejich spojenec Belalcázar obsadil Quito. Zbývala cesta na jih do nikým nepoznaného Chile, kterou Karel V. „svěřoval“ Almagrovi. Počátkem července 1535 vyrazil se svými bojovníky z Cuzka přes strmé hřebeny And. Objevil jezera TiticacaPoopó a pokračoval na jih kratší, ale mnohem obtížnější cestou velehorskými stezkami a zasněženými planinami, k Rio Salada. Teprve ve čtyřech tisících metrech nad mořem našli Španělé průchod, který je dovedl do údolí Copiapó. Při odpočinku mohli počítat ztráty – desítky Španělů a tisíce indiánských nosičů zahynuly chladem a z nedostatku potravy.

Almagrovy oddíly pokračovaly dál na jih ke Coquimbu (30° jižní šířky). Od jistého utečence z Pizarrovy armády se Almagro dověděl o daleko schůdnější cestě podél tichomořského pobřeží. Pokračoval se svými muži ještě dále na jih až ke 35° jižní šířky, nikde však nenašel zlatem zdobené svatyně či podobné poklady, a rozhodl se proto pro návrat.

Přes poušť Atacamá rozdělil své lidi do menších oddílů a po cestách vybudovaných Indiány se dostal v roce 1537 do Cuzka, když jeho výprava zdolala 5 000 km. Nové poznatky o geografii neznámých končin mohly jen stěží zabránit zklamání Diega Almagra, který v Chile neobjevil očekávané poklady. V době, kdy se vrátil do Peru, obléhali vzbouření Indiáni Cuzco, které bránili bratři Pizarrové. Almagro porazil vojsko velkého Inky Manka a osvobodil Španěly. Zakrátko se rozhořel boj mezi bratry Pizarry a Almagrem, který byl poražen v bitvě u Las Salinas, když se proti němu postavil i Francisco Pizarro. Zajatý Diego Almagro byl odsouzen k smrti a v červenci 1538 popraven.

Jeho poražení přívrženci se spikli proti Francisku Pizarrovi a v červnu 1541 ho zabili v guvernérském paláci v Limě. Nakrátko se ujal úřadu guvernéra Almagrův stejnojmenný syn. Byl však zajat pizarrovskými přívrženci, odsouzen k smrti a v září 1542 popraven.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Zkušenosti čtenářů

Martina Bucková

Dobrý den,
hledám cestovatele, který by zdarma odpřednášel zážitky z cest seniorům v nemocnici v rámci prázdninového aktivizačního programu. S pozdravem Mgr. Martina Bucková – ergoterapeutka tel. 737711183

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: