Delta Dunaje (Danube Delta)

Delta Dunaje (Danube Delta)

ústí Dunaje do Černého moře

Delta Dunaje je největší říční delta v Evropě. Z její rozlohy 3.446 km2 je chráněno 2.733 km2. Jedná se o dynamický ekosystém, protože říční nánosy deltu každoročně rozšiřují. Oblast je pokryta rákosím, mokřady a lužními lesy. Je domovem pro 1.200 druhů rostlin, 300 druhů ptáků a 45 druhů sladkovodních ryb. Je také významným hnízdištěm migrujícího ptactva.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: