Chrámový komplex Prambanan (Prambanan Temple Compounds)

Chrámový komplex Prambanan (Prambanan Temple Compounds)

provincie Central Java

Největší indonéský chrámový komplex byl postaven v 10. století. Skládá se z 8 hlavních chrámů a asi 250 menších svatyň. Tři hlavní chrámy jsou zasvěceny třem nejdůležitějším hinduistickým božstvům – Šivovi, Višnuovi a Brahmovi. Jednotlivé chrámy jsou pokryty reliéfy, které vyprávějí příběhy z eposu Rámájana.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: