Čeng Che – eunuch v roli diplomata

Čeng Che – eunuch v roli diplomata

Sedm velkých diplomatických cest po desítkách zemí vykonal Číňan Čeng Che. Díky nim vytvořil i množství map, které jsou ale dochovány pouze jako kopie.

ČENG CHE (* asi 1371, Kchunjang, nyní Pchu-ning, provincie Jünnan, Čína, † mezi 1433 a 1436) – čínský mořeplavec

Nejznámější čínský mořeplavec pocházel z muslimské rodiny, která odvozovala svůj původ ze střední Asie. V dětském věku užíval jména Ma San-pao, později Ma Che. Když v roce 1382 dobyla Jünnan čínská dynastie Mingů a připojila jej ke své říši, byl asi jedenáctiletý Ma Che zajat a kastrován.

císařské armádě sloužil eunuch Ma Che pod velením jednoho z princů, který v roce 1402 provedl převrat a stal se císařem pod jménem Jung-le (vládl 1402–24). Úloha jünnanského bojovníka při převratu byla zřejmě dosti významná, neboť se mu císař odvděčil titulem velkého eunucha, změnil mu rodové jméno na čestnější Čeng a především jej pověřil vedením řady plaveb, které měly za cíl navázat diplomatické styky s cizími státy. Jung-le (jako jeden z mála panovníků dynastie Ming) totiž neprováděl izolacio­nistickou politiku, ale naopak se snažil o otevřenost Číny vůči světu.

Velké diplomatické cesty

Čeng Che vedl sedm velkých námořních výprav, kterých se obvykle účastnilo 40–60 lodí a počet účastníků na nich dosahoval až třiceti tisíc. První z plaveb (v letech 1405–07) směřovala do Indie, Zadní Indie, na CejlonVelké Sundy; obdobný směr měly i druhá (1407–09) a třetí (1409–11) expedice, přičemž nejzazším bodem byl indický Kalikat. Cílem Čeng Cheových cest bylo jednak navázání diplomatických a obchodních kontaktů, jednak (jak soudí někteří badatelé) poznávání a aspoň formální ovládnutí cizích zemí, čemuž by nasvědčoval velký počet mužů na admirálových lodích.

Čtvrtá plavba (1413–15) zavedla admirála Čeng Che až k Hormuzu u ústí Perského zálivu, přičemž jeden z oddílů se dostal až do MekkyMedíny. Především na pozdějších plavbách se lodi často dostávaly k arabským břehům, což snad souviselo s admirálovou muslimskou vírou. Při páté cestě (1417–19) se čínské lodi dostaly až do Egypta a k východoafrickému pobřeží, při šesté (1421–22) Čeng Che znovu doplul až do dnešního Somálska. Z této výpravy přivezl, krom jiného cenného zboží, i živou žirafu, která na císařově dvoře vzbudila velký údiv.

Poslední expedice

Roku 1424 císař Jung-le zemřel a další výpravy byly přerušeny až do roku 1431. Tehdy se Čeng Che vydal na sedmou, poslední expedici; navštívil znovu na dvě desítky zemí kolem Arabského moře, v AsiiAfrice. Výpravy se účastnila i skupina čínských muslimů, kteří při této příležitosti vykonali pouť do Mekky. Na zpáteční cestě v Kalikatu (na Malabarském pobřeží Indie) podle některých zpráv Čeng Che zemřel, podle jiných údajů se ještě vrátil do Číny a zemřel až po návratu. Jeho hrob se nachází v Nankingu, při velkých oslavách v roce 1985 byl obnoven v islámském stylu.

Sám Čeng Che vytvořil během svých expedic dlouhou řadu map, většina z nich ale byla během dalších staletí (když v Číně převládla izolacionistická politika) zničena a zachovaly se jen pozdější kopie čtyř z nich. Zato o admirálových cestách existují hned tři spisy, jejichž autory jsou básník a tlumočník výprav Ma Chuan (také čínský muslim) a dále vojáci Fej Sin a Kung Čen.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: