Boruhradský Šimon, zachránce města Mexika

Boruhradský Šimon, zachránce města Mexika

(* 26. 10. 1650 Polná, † 6. 4. 1697 na lodi, plující Tichým oceánem) – český jezuitský misionář „ … s pomocí Boží a Panny Marie provedl jsem celé dílo v době jednoho měsíce a osvobodil jsem město od záhuby, změniv zúplna tok vodní a přivedl jej oklikou do jezera. Pro tento tok jsem vytvořil nové koryto a opevnil je přepevnými hrázemi, takže v tomto roce povodně, jakkoli byly veliké, neodnesly mi ani hroudu prsti…,“

To vyprávěl ve svém dopise některému z pražských jezuitů (snad páteru Emanuelovi de Boye) Šimon Boruhradský, jezuita působící při místokrálovském dvoře v Mexiku, o své práci na ochraně města Mexika před povodněmi.

Šimon Boruhradský se narodil v Polné na Českomoravské vysočině jako syn městského písaře a radního. Po studiích na gymnáziu, nejspíše v Jihlavě, vstoupil rok 1670 do řad Tovaryšstva Ježíšova. V sedmadvaceti letech si podal žádost o přeložení do misií v zámoří a té bylo 6. 1. 1678 vyhověno.

Přes Španělsko do Mexika

dubnu 1678 se vydal s dalšími šesti jezuity (byl mezi nimi i A. Strobach) přes Janov do španělského Cádizu. Zde ovšem jezuité nestihli loď a museli téměř rok čekat, čehož Boruhradský využil k tomu, aby se dokonale naučil španělsky. Od té doby se také podepisoval jako Simón de Castro, neboť jeho příjmení se Španělům těžko vyslovovalo.

V Americe se polenský rodák dostal do města Mexika, kde tehdy sídlil místokrál Nového Španělska. Zde se jako bratr­laik stal hospodářem jezuitské koleje. Uplatnil se však hlavně jako stavitel – zúčastnil se například opravy místokrálovského paláce po jeho požáru. V roce 1692 vyprojektoval rozsáhlý systém kanálů, kterými zachránil město Mexiko před každoročními záplavami rozvodněných přítoků jezera Texcoco. Později podobné regulace řek provedl i u města Coyacánu, na jih od mexické metropole.

Pobyt v městě Mexiku ale Boruhradského misionářské touhy nenaplňoval. Odmítl vysvěcení na kněze, neboť se chtěl vyhnout tomu, aby jej odstupující místokrál odvedl zpět do Španělska jako svého osobního zpovědníka. Už v roce 1688 si požádal o přeložení, nejprve do Kalifornie, pak na Mariany, kde už celá řada jezuitů dosáhla mučednictví pro víru. Po 8 letech konečně mohl odplout z Mexika, ale na lodi se nakazil morem a zemřel.

Vraštil J.: Fráter Šimon Boruhradský T. J., zachránce města Mexika r. 1692 před zátopou, in: Zprávy z české provincie Tovaryšstva Ježíšova, 1937, s. 24-30

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: