Blažek Miroslav, brněnský geograf

Blažek Miroslav, brněnský geograf

(* 13. 5. 1916 Vápenný Podol, † 26. 3. 1983 Brno) – český ekonomický geograf

Miroslav Blažek vyrůstal v Brně, kde také absolvoval gymnázium. V letech 1934-39 studoval geografii na Masarykově univerzitě, pro uzavření vysokých škol již nestačil obhájit dizertační práci (zpracovával ji F. Koláčka na téma Sídelní zeměpis Židlochovicka). Svá studia dokončil až po osvobození. V letech 1945-48 pracoval na Osidlovacím úřadě, v letech 1948-51 na Generálním sekretariátu Hospodářské rady, kde se věnoval regionálnímu plánování. V roce 1951 přešel na Vysokou školu ekonomickou, kde byl v následujícím roce pověřen vedením nově zřízené katedry hospodářské geografie. Ještě v témže roce (1952) se na základě knihy Sídla v Československu habilitoval. Roku 1964 byl jmenován profesorem a zároveň vedoucím jiné katedry – katedry geografie oblastí. Od roku 1967 pak pracoval v Geografickém ústavu ČSAV v Brně, kde vybudoval oddělení ekonomické geografie.

Dílo Miroslava Blažka obsahuje téměř celou oblast ekonomické a sídelní geografie. Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva se výrazně podílel na zpracování Osidlovacího plánu pohraničních území Čech a Moravy. Práce o sídelní geografii publikoval i dále, kromě již vzpomenuté habilitační práce jmenujme ještě studii Vymezení městských aglomerací v ČSSR (1962). Zejména pro potřeby studentů VŠE, zpracoval více než 30 titulů učebnic, z nichž jsou nejvýznamnější Hospodářský zeměpis Československa (1958, vyšel i v ruštině, němčině a holandštině) a Politická a ekonomická geografie (1967). Blažek se zabýval i dalšími tématy, jako byla např. analýza rozmístění průmyslových podniků, ekonomická regionalizace či otázky územně správního členění (kompletní biografie obsahuje přes 250 prací). Připravil i hesla z oboru geografie pro různé encyklopedie, v roce 1975 zpracoval heslo Československo i pro Encyclopedii Britannicu.

Prof. dr. M. Blažek pětašedesátníkem. Sborní České geografické společnosti 86, 1987, s. 123-126

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: