HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Bartolomeo Dias – objevitel mysu Dobré naděje

Bartolomeo Dias – objevitel mysu Dobré naděje

Celkem 2 300 nových kilometrů afrického pobřeží objevil Portugalec Dias. Poprvé také spatřil Mys Dobré naděje, u něhož o několik let později zahynul.

DIAS Bartolomeo (* asi 1450, † 29. 5. 1500, u mysu Dobré naděje) – portugalský mořeplavec

Tato historka se objevuje ve všech knihách o zámořských objevech: když se mořeplavec Dias vrátil ze své plavby, oznámil králi, že se pobřeží Afriky u Bouřlivého mysu stáčí k východu. Král Jan II. ale rozhodl, aby se mys nejmenoval Bouřlivý, ale mys Dobré naděje – proto, že cesta do Indie byla nejspíše nalezena…

Bartolomeo Dias pocházel ze staré námořnické rodiny, z níž vyšel i Diniz Dias. V roce 1481–82 se účastnil Azam­bujovy plavby do Guinejského zálivu, kam plul ještě několikrát; po smrti Cãa se pak stal jeho nástupcem při hledání námořní cesty do Indie.

Objevení jihu Afriky

Dvě karavely a jedna menší loď, tvořící Diasovu výpravu, vypluly z Lisabonu počátkem srpna 1487; vlajkové lodi velel Dias, druhé karavele João Infanti, malé lodi pak jeden z Diasových bratrů Pero. Lodi pluly bez větších problémů podél afrického pobřeží, u ústí Konga pak vysadily několik Afričanů (předtím zajatých Cãovou výpravou) s poselstvím, že portugalský král hledá bájnou říši krále Jana.

Dias pokračoval k jihu a minul všechna padrãa (kamenné sloupy s vytesaným křížem a portugalským znakem). U namibijského pobřeží se plavba vlivem studeného Benguelského proudu výrazně zpomalila, ale lodi pokračovaly dále; Dias tak objevil zátoku Angra-Pequeña (na jejích březích dnes stojí město Lüderitz) i záliv Sv. Heleny (téměř 33° jižní šířky). V její blízkosti se v polovině ledna 1488 lodi dostaly do mohutné bouře, která trvala 13 dní a lodi silně poškodila. Poté, co se bouře utišila, se chtěl kapitán navrátit k pobřeží, ale to se mu nepodařilo najít – proto poručil změnit kurs na sever a 3. února 1488 spatřil africké pobřeží táhnoucí se ve východozápadním směru. Hledaný jižní cíp Afriky!

Posádaka chce zpět

V zátoce pastýřů (Angra dos Vaqueiros), jak Dias nazval dnešní Mossel Bay, nabrali námořníci vodu a opravili lodi. Při přistání se Dias setkal se skupinou domorodců, přičemž jednoho z nich zabil – tak se zdejší Khoinové (Hotentoti) poprvé setkali s Evropany. Dias chtěl pokračovat k východu, ale jak píše kronikář João Barros: Posádka, velmi unavená a utrápená přestálými bouřemi, začala naléhat, aby nepluli dále, neboť již mají málo zásob a všichni by mohli zemřít dříve, než by se vrátili zpět…

Dias ještě umluvil posádku k třídenní plavbě, ale u ústí Rio do Infanti (dnešní Great Fish) vzpoura donutila kapitána k návratu (12. 3. 1488). Cestou zpět znovu posádky uviděly mys Dobré naděje, který Dias pojmenoval Bouřlivý, podle velké bouře z přelomu ledna a února. Celkem Dias při své plavbě objevil na 2 300 km dosud neznámého pobřeží.

Do Lisabonu se Dias vrátil na konci prosince 1488, nedlouho poté se stal velitelem lisabonského přístavu – právě on se setkal s Kolumbem při jeho návratu v březnu 1493… Roku 1498 doprovázel Dias V. da Gamu při první části jeho cesty a účastnil se i Cabralovy plavby v roce 1500. Právě při ní Dias, který velel části flotily, v mohutné bouři u jižního cípu Afriky zahynul.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Zkušenosti čtenářů

skoč do pole

moc dlouhe na použití do prezentace…děkuji s pozdravem skoč do pole

JÁ NEVÍM JAK SE JMENUJI

eeeeeeeeeeh
emmmmm
ahhhhhh
cooooo
WTFF
O.O
=.=

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: