HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz KnihyNaHory.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Auerhan Jan – geograf a statistik

Auerhan Jan – geograf a statistik

(* 2. 9. 1880 Skalská myslivna u Leštiny, † 9. 6. 1942 Praha­ Kobylisy) – český geograf a statistik

Naše země mluví
Krvácím synu.
Cizinci přišli
a z mého těla
kus po kuse rvali.
Krev potokem tekla.
Neplač můj synu!
Myslíš, že zhynu?
Víš, že jsem věčná!
Zas bude lépe.
Lásky tvé velké
je mi teď třeba.
Lásky a péče.
A hlavně práce.
Zas bude lépe!

Těmito verši reagoval Jan Auerhan na smutnou skutečnost mnichovského diktátu z roku 1938. Po dvaceti letech se tak vrátil k poezii – již v roce 1918 vydal v Národních listech (12. 1.) báseň Naše lesy, podepsanou pseudonymem J. A.Tetřev.

Jan Auerhan pocházel z rodiny lesního úředníka na Českomoravské vrchovině. Vystudoval gymnázium v Havlíčkově Brodě a poté práva na pražské univerzitě (u Albína Bráfa a Cyrila Horáčka), která zakončil v červenci 1904 doktorátem. Krátkou dobu praktikoval u zemského soudu, od roku 1906 pracoval v Zemské statistické kanceláři.

Počínaje rokem 1907 podnikal Jan Auerhan cesty, jejichž cílem bylo poznání evropských národnostních menšin, zejména Čechů a Slováků v zahraničí: roku 1907 do Banátu a Chorvatska (a následujícího roku tamtéž), v roce 1909 do Polska (Zelów) a Bosny, roku 1912 do pruského Slezska, v roce 1913 podnikl svou největší cestu až k Černému moři, na Krym a na Kavkaz. V dalších cestách mu zabránila válka: už v srpnu 1914 byl mobilizován a z fronty se vrátil, vážně nemocný, až v červenci 1918.

Po vzniku ČSR se Jan Auerhan podílel na vzniku Státního úřadu statistického, v jehož čele stál jako prezident v letech 1929-39 (už od roku 1921 měl titul ministerského rady). Roku 1930 se navíc habilitoval na Přírodovědecké fakultě UK z antropogeografie. Stejně jako před válkou, i v období první republiky stála v centru jeho pozornosti problematika československých národnostních menšin v zahraničí, o níž napsal celou řadu významných studií (Čs. menšiny za hranicemi, 1918; Osudy českých emigrantů v Prusku, Polsku a Rusku, 1920; Pokus o demografii zahraničních Čechů, 1936). Zajímala ho také problematika malých národů – Lužických Srbů, Rétormánů, Keltů aj. V oboru statistiky napsal desítky studií zejména z lesnické a zemědělské statistiky (Úhrnné výsledky statistického šetření o poměrech lesů v Čechách, 1923; Úhrnné výsledky statistického šetření o poměrech lesů na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a Podkarpatské Rusi, 1924), ale i z demografické statistiky a dalších oborů. Od roku 1929 byl předsedou Československého ústavu zahraničního (za války útočiště zahraničních krajanů, zanikl 1941).

V roce 1937 Auerhan těžce onemocněl; po léčbě u profesora Pelnáře se jeho stav zlepšil, ale byl nucen požádat o penzionování (1939). Pracoval pak na syntéze problematiky zahraničních Čechů a Slováků, ale nedokončil ji. Za heydrichiády byl 6. 6. 1942 zatčen a o tři dny později popraven na kobyliské střelnici.

Po skončení války byl roku 1947 in memoriam jmenován profesorem UK.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: