Antonio Cecchi – objevitel oblastí v Africe

Antonio Cecchi – objevitel oblastí v Africe

Zejména oblast Somálska a Etiopie mapoval a objevoval italský cestovatel. V těchto oblastech i skončil jeho život, když byl zabit vzbouřenými domorodci.

CECCHI Antonio (* 29. 1. 1849, Pesaro, Itálie, † 23. 11. 1896, Lafolé, Somálsko) – italský cestovatel

Už v letech 1876–78 doprovázel důstojník italské armády Antonio Cecchi markýze Antinoriho do Etiopie a zkoumal zejména provincii Šoa. Na samostatnou výpravu se pak vydal v roce 1878. V doprovodu inženýra Giuseppe Chiariniho (1849–1879) vyšel ze Zajly na somálském pobřeží k západu, do oblasti pramenů řeky Awaš a přes hory do pánve další etiopské řeky, Omo.

Při dalším postupu na severozápad k hornímu toku Sobátu (přítok Bílého Nilu) byli oba zajati kmenem Gallů. Zde 5. října 1879 Chiarini zemřel, zkušenější a odolnější Cecchi zůstal v zajetí déle než rok, než byl osvobozen díky vládci etiopského státu Godžam a za přispění dalšího z italských cestovatelů v Etiopii, Gustava Bianchiho (1845–1883). Přes godžamské hlavní město Debre Markos pak na jaře 1881 došel Cecchi do Ankoberu, kde se setkal s Antinorim; ještě téhož roku se vrátil známou cestou do Zajly. Ve druhé polovině 80. let pak Cecchi působil jako italský komisař v Somálsku.

Cecchi významně přispěl ke zmapování dosud neznámých regionů Etiopie (mj. jako první zdálky spatřil dosud neznámé jezero Suai), ale dopustil se přitom řady chyb včetně prohlášení řeky Omo za horní tok Džuby (to opravil až ÚBòttego). Méně úspěšný byl jako kolonizátor: když byl roku 1896 vyslán jako komisař do somálského Benadiru, byl krátce po příjezdu zabit vzbouřenými domorodci.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: