HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Antoine de Bougainville – jmenovec ostrovů i rostlin

Antoine de Bougainville – jmenovec ostrovů i rostlin

Francouzský mořeplavec podnikl dlouhou cestu do Oceánie, kde jeho jméno dostaly geografické útvary i subtropická rostlina bougainvillie.

Antoine de BougainvilleAntoine de Bougainville

V listopadu 1766 vyplouvala z Nantes loď Boudeuse (Tvrdohlavá) a po krátkém zdržení v Brestu zamířila k jiho­americkému pobřeží. Její velitel, někdejší vědec (zabýval se integrálním počtem) a důstojník v sedmileté válce (bojoval v Kanadě i v Německu), neplul do jižních moří poprvé. Před třemi lety ho král pověřil získat pro francouzskou korunu Falklandské ostrovy (Malvíny, po­dle francouzského přístavu St. Malo). Po dvou letech ustoupili Francouzi rozhněvaným Španělům, ale pro Bougain­villa znamenaly Malvíny důležitou zastávku na chystané cestě do Pacifiku.

Loď Boudeuse minula Kanárské ostrovy, 8. ledna 1767 překročila rovník a v poslední lednový den zakotvila v Montevideu. O měsíc později se v doprovodu dvou španělských fregat vydal Bougain­ville k Malvínám, které 1. dubna předal oficiálně Španělům. Čekání na zásobovací loď Etoile využil k plavbě do Rio de Janeira, která kromě podrobnějšího poznání části jihoamerické pevniny byla zřejmě vedena snahou zjistit poměr mezi Španělskem a Portugalskem v koloniích.

Bougainvillův koráb křižoval Atlantik, až spolu s Etoile přistál 3. listopadu v Montevideu. Společně pak 14. 11. vypluly jižním směrem. Podél Patagonie dopluly k mysu Virgenes (2. 12.), kde začínala cesta Magalhãesovým průlivem. Po zastávkách na ostrovech Santa Inez a na Ohňové zemi se francouzským námořníkům podařilo proplout kolem nejjižnější části americké pevniny a octli se na prahu objevné plavby Pacifikem.

Seznámení s Tahiťany

Velitel výpravy se rozhodl plout k ostrovu Juana Fernandeze a k souostroví Tuamotu, kde objevil a pojmenoval řadu Evropanům dosud neznámých ostrovů. V dubnu 1768 dospěla francouzská expedice k souostroví Tahiti: Jak jsme se blížili k zemi, obklopovali ostrované naše lidi. Brzy bylo kolem nás tolik pirog, že jsme se stěží mohli přivázat k břehu. Všichni přicházeli, volajíce tájo, což znamená přítel, a podávajíce nám tisíceré důkazy přátelství. Všichni chtěli hřebíky a náušnice. Pirogy byly plny žen, které půvabnou tváří vyrovnají se většině Evropanek a které krásou těla by mohly výhodně závoditi se všemi. Tyto nymfy byly většinou nahé, neboť muži a stařeny, kteří je provázeli, odňali jim jejich zástěrky. Ženy z počátku byly plné laškování, v němž však přes jeho naivnost bylo viděti jakési rozpaky. Buď, že příroda všude okrášlila ženy nepředstíranou bázlivostí, anebo že i v zemích, v nichž vládne volnost zlatého věku, se zdá, že ženy nevědí, po čem touží. Muži, daleko prostší či volnější, brzy se vyslovili jasněji, nutili nás, abychom si vybrali ženu a šli s ní na ostrov a jejich nedvojsmyslné posunky naznačovaly způsob, jakým se s nimi seznámiti. Táži se, jak při takové podívané udržeti při práci čtyři sta Francouzů, námořníků, kteří po šest měsíců neviděli ženu?

14. dubna 1768 opustili Bougainvillovi námořníci přívětivé Tahiti a pokračovali k souostroví Samoa (Plavecké ostrovy) a k Novým Hebridám, kde sice objevili zatím neznámé ostrovy, ale nepotvrdili existenci jakési Jižní země, o níž hovořil portugalský mořeplavec P. de Quirós. V červenci 1768 připluly obě lodi k souostroví Louisiady a k Šalamounovým ostrovům, z nichž největší dnes nese Bougainvillovo jméno.

Návrat do Evropy

Podél Nové Británie a pobřeží Nové Guineje zamířil Bougainville k souostroví Moluky, kde byl svědkem bojů Nizozemců o vládu nad ostrovem Seram (1. 9.). Po zastávce na Buru pokračoval mezi Sundskými ostrovy (Sulawesi, Celebes) do Batávie (dnešní Jakarta), kde přistál 28. září 1768.

Z hlavního střediska Nizozemské východní Indie zamířila francouzská výprava Sundským průlivem na Mauri­tius, kam fregata Boudeuse doplula 8. listopadu 1768. Pro vážné poškození Etoile pokračovala každá z lodí samostatně. Boudeuse počátkem ledna 1769 dorazila k mysu Dobré naděje a 29. 1. spatřili její námořníci ostrov Svaté Heleny a po něm i Ascension (4. 2.). Přeplula rovník a přes Azory se přiblížila k Evropě. S poškozeným hlavním stěžněm přistála 16. března 1769 po dvou letech a čtyřech měsících, během nichž obeplula svět, v přístavu St. Malo. Po čtyřech týdnech za ní doplula i Etoile (14. 4.).

V pozdějších letech velel hrabě Bougainville francouzským lodím, vyslaným na pomoc boji amerických kolonií proti britské nadvládě, a po návratu v roce 1790 se do konce života věnoval matematicevývoji navigačních prostředků. Vedle několika geografických názvů obsahuje Bougainvillovo jméno také jedna rostlina – bougainvillie (subtropická a tropická rostlina, nápadná pestrými barevnými listeny, připomínajícími květ).

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: