Amsterdamská oblast kanálů ze 17. století uvnitř Singelgrachtu (Seventeenth-century Canal Ring Area of Amsterdam Inside the Singelgracht)

Amsterdamská oblast kanálů ze 17. století uvnitř Singelgrachtu (Seventeenth-century Canal Ring Area of Amsterdam Inside the Singelgracht)

město Amsterdam, provincie Noord-Holland

Historická oblast kanálů (grachtů) uvnitř Singelgrachtu byla vybudována na  přelomu 16. a 17. století, aby rozšířila středověké městské centrum. Má tvar půlměsíce. Šlo o dlouhodobý projekt, který byl doprovázen přemístěním městských opevněných hradeb, odvodněním močálů, vybudováním kanálů a výstavbou domů na zasypaných odvodněných plochách. Toto rozšíření města bylo největší stejnorodou zástavbou své doby a až do 19. století sloužilo jako model při rozšiřování měst po celém světě.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: