HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Alfred Russel Wallace – badatel v Amazonii

Alfred Russel Wallace – badatel v Amazonii

A.R. Wallace se díky svým objevům zaslouží na poli vědy velké uznání. Objevitel několika druhů rostlin i živočichů sepsal o svém putování knihu. Díky vlastním poznatkům vytvořil systém rozdělní světa do zoogeografických oblastí.

WALLACE Alfred Russel (* 8. 1. 1823, Usk, Monmouthshire, Anglie, † 7. 11. 1913, Broadstone u Bournemouthu, Anglie) – britský přírodovědec a cestovatel, spoluautor teorie o přirozeném výběru druhů

Anglický badatel Alfred Wallace rozdělil své působení mezi jihoamerické pralesy v povodí Amazonky a řetěz ostrovů, vytvářející práh mezi jihovýchodní Asií a Austrálií. V roce 1848 přicestoval spolu s H. Batesem do brazilského přístavu Belém (Pará). Dva roky prožili angličtí badatelé (spolu s Robertem Sprucem, který se k nim přidal) v deltě Amazonky a zabývali se studiem přírody i průzkumem řek Pará a Tocantíns (až k peřejím Guariba, 4° 10’ jižní šířky). Objevili a popsali řadu dosud neznámých druhů rostlin a živočichů.

Zdrcující požár

V září a říjnu 1849 se vydali na plachetnici proti proudu Amazonky a až do března 1850 pobývali v Manausu. Wallace sledoval přírodu podél Río Negra a roku 1852 se po řece Casiquiare dostal na Orinoko. Na několik měsíců ho zdržela nemoc a po jejím překonání nastoupil zpáteční cestu přes Atlantik. Loď, na které cestoval, však zachvátil požár a zničil Wallaceovy sbírky, deníky a další dokumentaci. Anglického cestovatele zachránila loď, která plula kolem místa ztroskotání, a dopravila ho do Evropy. Podle vzpomínek pak sepsal knihu o svém putování po Amazonce a Río Negru (Travels on the Amazonas and Río Negro, 1853).

Wallaceova linie

V roce 1854 přicestoval A. R. Wallace do Singapuru a dalších osm let se věnoval výzkumu Malajského (Indonéského) souostroví – od Malakky až po Novou Guineu. Podrobně popsal ve svých dílech přírodu na ostrovech Sulawesi a na Malých Sundských ostrovech. Nevěnoval se jen zoologii či botanice, ale zabýval se i etnografií a jazykovědou a sledoval geologický obraz této části Australasie. Nezávisle na Darwinovi se zabýval teo­rií přirozeného výběru živočišných druhů. Vytyčil hranici mezi západoasijským a východoaustralským typem flóry a fauny (Wallaceova linie mezi ostrovy Bali a Lombok v dnešní Indonésii). Na základě vlastních poznatků spojených s podrobným studiem vědecké literatury vypracoval A. R. Wallace systém rozdělení světa na zoogeografické oblasti.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: