Alexej Iljič Čirikov – jeden z objevitelů cesty z Dálného východu do Ameriky

Alexej Iljič Čirikov – jeden z objevitelů cesty z Dálného východu do Ameriky

Čirikov nejprve plul se svým kolegou Beringem, jejich lodě se ale v jednom mlžném dni rozdělili a oba pak pokračovali zvlášť. Beringova loď ale ztroskotala.

ČIRIKOV Alexej Iljič (* 1703, † listopad 1748, Moskva, Rusko) – ruský námořní důstojník, jeden z objevitelů cesty z Dálného východu do Ameriky

Spolu s V. Beringem a M. Spanbergem odjel poručík A. I. Čirikov na počátku února 1725 do neschůdných oblastí východní Sibiře. Po přezimování v Jakutsku, kam se výprava dostala v červnu 1726, jej pověřil vůdce výpravy na jaře 1727 dopravou potravin do Ochotska, kam Čirikovova skupina dorazila 8. července 1727. Účastnil se plavby Beringovy lodi Sv. Gabriel v létě 1729 a vášnivě protestoval proti tomu, že Bering dal bez ohledu na neuspokojivý výsledek plavby rozkaz k návratu.

V únoru 1733 cestoval v úloze Beringova zástupce znovu na Sibiř a na tichomořské pobřeží. Při Beringově americké výpravě velel lodi Sv. Pavel, když se oba koráby 20. června 1741 v husté mlze ztratily jeden druhému.

Po hodinách hledání se rozhodl pokračovat v plavbě východním směrem a 15. července 1741 spatřila posádka jeho lodi na obzoru hory, které patřily jednomu z ostrovů u amerického pobřeží. Čirikovova loď plula k severu a námořníci zakreslovali zdejší oblast do mapy. Velitel vyslal na pevninu patnáct námořníků, kteří se pak nikdy neobjevili. Po osmi dnech čekání se Čirikov rozhodl vrátit na Kamčatku.

Na pomoc souputníkovi

Na zpáteční cestě objevili řadu Aleut­ských ostrovů, které Čirikov považoval za souvislou pevninu, část Ameriky. Sv. Pavel zápolil s nepříznivým větrem a posádka strádala nedostatkem pitné vody a potravin. Mezi námořníky se objevily kurděje, na jejichž následky zemřel i Čirikovův zástupce a lodní kormidelník. Onemocněl i Čirikov, kterého bezvládného vynesli z lodi, když přes všechny potíže přistál Sv. Pavel 10. října 1741 v Petropavlovsku na Kamčatce.

Koncem května 1742 se Sv. Pavel vydal na pomoc Beringově lodi, která se nevracela. Cestou objevil ostrov Atta (Svatý Theodor), nejzápadnější výběžek Aleut. Přiblížil se k jednomu z Komodorských ostrovů, kde ztroskotala Beringova loď Sv. Petr, ale v husté mlze nemohl nikdo z posádky zahlédnout dočasné obyvatele ostrova, který dostal Beringovo jméno. Na počátku července 1742 se vrátil na Kamčatku a po nabrání zásob obeplul poloostrov a zamířil do Ochotska.

Na zimu se A. I. Čirikov uchýlil do Jakutska, kde ho zastihla zpráva o vyšetřování jeho činnosti petrohradským senátem s příkazem, aby vyčkal na výsledek šetření v některé z velkých sibiřských osad. Po určitý čas přebýval v Jenisejsku a teprve v roce 1746 mohl odejít do Petrohradu. Očištěný, ale těžce nemocný Čirikov byl povýšen na velícího kapitána a do předčasné smrti vykonával dozor nad školami pro námořní kadety.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: