Albert I. Grimaldi – kníže oceánograf

Albert I. Grimaldi – kníže oceánograf

Monacký kníže se nezajímal jen o vládnutí. Nadchl ho život v mořských hloubkách ve Středomoří, Atlanktiku i Arktidě.

ALBERT I. GRIMALDI (* 13. 11. 1848, Paříž, Francie, † 26. 6. 1922, tamtéž) – monacký kníže, jeden ze zakladatelů oceánografie

Život v hloubkách moří, o němž hovořily zprávy britské lodi Challenger,které velel G. Nares, zaujal monackého vládce Alberta. Panovník z rodu Grimaldi sloužil jako voják ve španělském námořnictvu. Dostatek finančních prostředků, které přinášela známá monacká herna, umožňoval monackému vládci, který získal přízvisko kníže-učenec, pořizovat si speciální lodě a přístroje (některé sám konstruoval) pro pozorování mořských rostlin a živočichů.

První z nich byl škuner Hirondelle, s nímž se od roku 1875 věnoval výzkumu mořského života v různých částech světa, ve Středomoří, v severním Atlantiku i v Arktidě. Jen vzedmutý příliv zachránil jeho loď u pobřeží Špicberků. Po Hirondelle následovala Princess Alice a jejich „mladší sestry“, označované římskými dvojkami. Na jejich palubě se vystřídali mnozí z vynikajících oceánografů.

Posel míru a oceánských hloubek

Největším Albertovým úspěchem bylo vylovení neznámé ryby z hloubky 6 035 metrů, pojmenované Grimaldichtys profundissimus. Zásluhou monackého knížete bylo vydání Všeobecné batymetrické mapy oceánů v měřítku 1:10 000 000 (1903, 1912). nejznámějším činem Alberta I. bylo založení Oceánografického muzea v Monaku, ke kterému položil základní kámen roku 1889.

Albert I. provedl řadu opatření k modernizaci své země na Azurovém pobřeží: nechal upravit monacký přístav, vylámat silniční tunel ve skále. Usiloval o udržení světového míru a v jeho zájmu objížděl (mj. na motocyklu) evropská hlavní města a založil Mezinárodní mírový ústav. Jiní monarchové a prezidenti však nesdíleli Albertův názor a v roce 1914 poslali své vojáky na fronty světové války.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: