HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Aelius Gallus – Vojevůdce objevitelem

Aelius Gallus – Vojevůdce objevitelem

Slavný vojevůdce vedl své legie z Říma až do Arábie, Alexandrie i Aethiopie. Bezpečnou cestu do Indie ale Římanůn nezískal.

AELIUS GALLUS (1. století před Kr.) – římský vojevůdce

Na můj rozkaz … v Arábii proniklo vojsko do země Sabeů, k městu Mariba, oznámil svým nástupcům císař Augustus na jednom ze svých četných pomníků. Kam že to vojsko mocného císaře došlo?

Vojevůdce Aelius Gallus byl jedním z Augustových věrných přívrženců, a proto mu byla v roce 30 před Kr. (po smrti královny Kleopatry) svěřena správa Egypta. V letech 27–25 před Kr. podnikl, doprovázen geografem Strabónem, cestu podél Nilu z Alexandrie za Asuán až k nilským kataraktům a k hranicím říše Meroe.

Cesta do Indie na dosah

Jeho hlavní tažení ale spadá do let 25–24 před Kr.: z Egypta se jeho vojsko přeplavilo do Arábie a postupovalo západní částí Arabského poloostrova k jihu. Sucho, hlad a žízeň decimovaly Aeliovy jednotky, nicméně vojsko došlo až do „Šťastné Arábie“ – tak se nazývala Sabejská říše v dnešním Jemenu. Městem Mariba je pak Márib, založený u stejnojmenné přehrady, jejíž protržení v roce 528 po Kr. znamenalo také pád říše. Vítězství v nastalé bitvě ale už Aelius Gallus nemohl využít, neboť ztratil tak velkou část vojska, že se zcela vysílené legie musely vrátit. Cíl – dobýt Šťastnou Arábii a tak zajistit obchodní cestu do Indie – tedy nesplnil ani zčásti, na druhou stranu ale významně rozšířil geografické znalosti o Arabském poloostrově.

Podobně, také bez větších úspěchů, dopadlo i následné tažení Gaia Petronia z let 24–20 před Kr., které směřovalo do oblasti Meroe a súdánského pobřeží, tehdy souhrnně označovaného jako Aethiopie.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: