HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Příroda

Polární ekosystém je natolik jednoduchý, že do jeho zákonitostí lze proniknout i okem laika. O to větší půvab v jeho prosté funkčnosti můžeme nalézt.

Patrně nejbohatší život bují v moři a kolem moře. Přímo v moři žije několik druhů tuleňů. Dále na sever mimo oblast Isfjordu jsou i mroži. Také kytovci jsou v okolním moři hojně zastoupeni a prý bývají spatřeni i ve fjordech. Běluhy jsou nejzajímavějším představitelem této skupiny živočichů. Podle nálezů na pobřeží a podle ukázky ve člunu ruských potápěčů je i život na mořském dně překvapivě bohatý.

Život na pevnině také začíná v moři. Podél pobřeží a na vysokých pobřežních útesech hnízdí množství mořského ptactva. Loví v moři, ale žijí na pevnině. Jejich trus smývaný deštěm z útesů, je účinným hnojivem pro sporé byť druhově rozmanité arktické rostlinstvo. [cut]Díky tomu je možné z daleka vidět na pobřežních svazích sytě zelené skvrny ostře kontrastující s okolní žlutohnědou tundrou. A tahle vegetace přitahuje soby. A když pak ve vnitrozemí spatříte sytě zelený trs vysoké trávy, je pravděpodobné, že vyrůstá z mršiny soba, který nepřežil některou zimu. A takové trsy mohou přežívat i několik let, což svědčí o tom, jak pomalu v drsném polárním podnebí přichází změna, i rozklad mrtvého těla trvá nesrovnatelně déle než v našich zeměpisných šířkách. Stejně pomalu se ovšem tundra vyrovnává i se stopami po průjezdu vozidla a s podobnými nenápadnými připomínkami přítomnosti lidí.

Mořští ptáci

Ptactva, které vynáší život z moře na pevninu, je na pobřeží mnoho druhů. Někteří tráví život převážně v letu, rackové zalétající i do vnitrozemí, buřňáci, kteří důstojně bez pohybu křídel kloužou vzduchem i ve velkém větru.

Rybáci jsou velmi obratní letci, často jsou vidět, jak se třepetají na místě, aby se vzápětí spustili do vln za vyhlédnutou kořistí. Bohužel jsou nepříjemní svou tendencí útočit trusem nebo klováním na kolemjdoucí. Vyplatí se nést nad hlavou nějakou tyč.

Rackové nebo rybáci se často stávají kořistí loupeživých chaluh, které se je snaží připravit o úlovek ve fascinujících vzdušných soubojích. Chaluhy jsou také jediní mořští ptáci, které lze potkat daleko ve vnitrozemí.

Různé alky, nebo papuchalkové zase preferují vodní živel a ve vzduchu nejsou velmi obratni. V červenci i začátkem srpna je ještě možné vidět mladé alky vyletující z hnízd vysoko na útesech. Jejich třepetavý skok často končí bezpečně v moři, někty však na tundře pod útesem, potom záleží, zda se jim povede doběhnout k vodě dřív, než je dožene některá z polárních lišek, které vždy číhají nedaleko nadějných lovišť.

Vše doplňují kajky a různé druhy kachen, které však nebývají tak nápadné jako častěji létající ptáci.

Zvěř na pevnině

Zvířat na pevnině není mnoho druhů. Téměř v každém údolí, kdykoliv se rozhlédnete, uvidíte soba. Jejich stádečka jsou roztroušená po širokém okolí, jak se každý jedinec snaží spást z chudé vegetace co nejvíce.

Další savci, kteří na ostrovech žijí, jsou polární lišky. Jsou často vidět na pobřeží, hledaji, co moře vyvrhlo, nebo vybírají hnízda rybáků a jiných na zemi hnízdících ptáků.

Dva druhy suchozemských ptáků se v tundře také vyskytují. Jsou to bělokurové a sněhule. Bělokur je skvěle maskovaný hrabavý pták, kterého lze potkat snad kdekoliv na pevnině, nejčastěji tam, kde se může krmit semeny místní chudé vegetace. Podobné složení potravy mají sněhule, drobní pěvci blízce příbuzní našim strnadům. Minimální výskyt hmyzu (pavouci, malé množství komáru…) způsobuje, že hmyzožravé druhy tu nemají místo.

Také je třeba zmínit nejdůležitějšího z přirozených obyvatel Svalbardu, ledního medvěda, nebo spíš mořského medvěda, jak naznačuje latinské jméno ursus maritimus. Medvědů je v oblasti kolem 3000 a jsou velmi přísně chráněni. Živí se tuleni (přesněji jejich tukem), které loví na zamrzlém moři. Přes léto se tedy potulují po pevnině a hladoví. Přestože v Longyearbyenu je návštěvník na každém kroku oslovován propagandou na téma „bojte se medvědů“, slyšeli jsme, že podle statistik jen asi 2% setkání s medvědem končí agresí ze strany medvěda. Kvůli těm dvěma procentům se ale vyplatí být dobře připraven, doporučuje se kulovnice (.308 Winchester a silnější), dělbuchy, ohradník kolem stanů a světlice.

Vegetace

Vegetace je zde zastoupena jen v přízemním pásmu. Ani v oblastech hnojených ptačím trusem nedorůstá tráva významné výšky. Všude, kde není led, roste aspoň arktický mák. Tahle odolná výrazně zpestřuje svými poměrně velkými bílými květy i ta nejpustší kamenitá místa.

V tundře na rovných a často mokrých dnech údolí je nejvíce travin, charakteristická je „bavlněná tráva“ (cotton grass), jejíž semena jsou uzavřena do bílých vláknitých chomáčků, aby mohla být roznášena větrem.

V sušších částech tundry převládá jediný strom, který lze na Svalbardu běžně potkat – plazivá arktická vrba. Literatura zmiňuje i výskyt plazivé trpasličí břízy, ale ta bude nejspíš výrazně vzácnější.

Druhová skladba vegetace v jednotlivých pásmech je značně bohatá a můžeme zde potkat mnoho rostlin, jejichž blízké příbuzné známe z domova. Květy jsou oproti příbuzným bledší, často bílé (pampeliška), ale třeba pryskyřníky zůstávají jasně žluté. Kvítky bývají drobné, ale v Colesbuktě jsme našli zvonky, jejichž květy by vynikaly i na naší jarní louce.

Přes druhovou rozmanitost a nespornou krásu drobných kvítků v pustině, se ale návštěvníkům tundry dříve nebo později zasteskne po stromech…

Za poskytnutí textu děkujeme spřátelenému webu www.svalbard.cz

Národní parky

North-West Spitsbergen National Park. Severozápadní Špicberky, největší park, kde se zdržuje populace ledních medvědů a mrožů.
Forlandet National Park. Zde se zdržuje nejvíce tuleňů obecných.
[/cut]

Přírodní rezervace

Přírodní rezervace jsou chráněny přísněji než národní parky.
Moffen Nature Reserve. Vyskytuje se zde hojný počet mrožů.
North-East Svalbard Nature Reserve. Severovýchodní přírodní rezervace je nejrozsáhlejší na území Svalbardu, skládá se z ostrova Kvitøya, Kong Karls Land a Nordaustlandet. Kong Karls Land je nejdůležitější místo pro populaci polárních medvědů na území Svalbard.
South-East Svalbard Nature Reserve. V jihovýchodní rezervaci je množství ledních medvědů a mrožů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: