Lidé, zvyky, náboženství

Složení současného obyvatelstva je následující: kastilští Španělé 72%, Katalánci 16%. Galicijci 7%. Baskové 2%.

Úředním jazykem je v celé zemi kastilská španělština. Jazykově i kulturně odlišné komunity představují Katalánci hovořící katalánštinou (dialekt blízký provensálštině), Galicijci, kteří žijí na zemědělském severozápadě a používají galicijský dialekt a Baskové, jejichž jazyk je zcela specifický. Malou etnickou skupinou jsou také Cikáni. Udržují si svou kulturní odlišnost a jen zřídka se žení či vdávají mimo cikánskou komunitu. Jejich hudba a tanec flamenco ovlivnili silně španělskou kulturu.

Bohaté kulturní dědictví Španělska je výsledkem mísení různých kultur. Výrazný je především arabský vliv, který  ovlivnil španělskou architekturu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: