HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz KnihyNaHory.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Covid, zdraví a bezpečnost

22. 6. Česká republika je zařazena na zelený seznam zemí s nejnižší mírou nákazy onemocnění Covid-19. Přijíždějící z ČR mohou neomezeně cestovat do Rumunska a nemusí předkládat pro vstup do země žádný doklad (žádná karanténní opatření). Jedinou povinností je vyplnit příjezdový formulář. Vydejte se do Banátu, Karpat nebo třeba do Transylvánie!

19. 5. Do RUMUNSKA je možno cestovat za jakýmkoli účelem, tzn. včetně turistiky. Karanténa pro přijíždějící z ČR již nutná není, pokud se osoba prokáže negativním PCR testem (ne starším 72h) nebo certifikátem o očkování (alespoň 10 dnů od poslední dávky). Rumunsko uznává očkovací certifikáty cizích zemí. Pokud osoba přicestuje např. autem bez testu, je nutné podstoupit 14-denní karanténu. Tu je možné zkrátit na 10 dnů, pokud se osoba prokáže negativním RT-PCR testem na Covid-19, provedeným nejdříve 8. den karantény.

27. 4. Otevřené hranice: teoreticky ano, turistické cesty jsou možné. Test/karanténa při cestě tam: povinná 10denní karanténa, pokud je cesta kratší než 3 dny, lze nahradit max. 72 hod. starým negativním testem, výjimku mají osoby s potvrzeným očkováním, případně osoby s prodělanou nemocí Covid-19 (od pozitivního výsledku PCR-testu nesmí uběhnout více než 90 dní).

15. 4. Přijíždějící do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem (včetně České republiky) jsou povinni prokázat se negativním RT-PCR testem na SARS-CoV-2 (ne starším 72 hod. před vstupem do Rumunska v případě přepravy autem nebo ne starším 72 hod. před nástupem do dopravního prostředku. Test musí být dvojjazyčný – v jazyce země provedení testu a anglickém jazyce v elektronické nebo tištěné formě) a zároveň podstoupit 2- týdenní karanténu. Přesněji platí 10- denní karanténa pro ty, kteří přicestují s negativním RT-PCR testem; 14- denní karanténa pro osoby, které přijedou např. autem bez testu (v případě letadla nelze nastoupit na palubu bez negativního RT-PCR testu).

Děti do věku 3 let jsou osvobozeny od nutnosti předkládat test, avšak nikoli od karantény.
Osoby, které přijedou do Rumunska ze zemí s vysokým epidemiologickým rizikem a vstoupí do karantény na dobu 14 dnů, mohou karanténu opustit po 10. dni, pokud si 8. den karantény provedou test na SARS-CoV-2 a výsledek vyjde negativní a zároveň nevykazují žádné charakteristické příznaky onemocnění.
Osoby cestující do Rumunska ze států s vysokým rizikem nákazy (tedy včetně ČR) mají povinnost vyplnit formulář Prohlášení.

Pro absolvování karantény existují výjimky, např. pro osoby očkované proti viru SARS-Cov-2, pokud od podání druhé dávky vakcíny uplynulo nejméně 10 dní před vstupem do Rumunska nebo od doby přímého kontaktu s covid pozitivní osobou (neplatí pro osoby přijíždějící do Rumunska ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska), osoby, které za posledních 90 dní prodělaly onemocnění COVID-19 a prokáží to jedním z těchto dokumentů – pozitivní RT-PCR test k datu diagnózy, propouštěcí zpráva z nemocnice, test prokazující přítomnost protilátek IgG provedený max. 14 dní před vstupem do země, nebo prověřením v databázi Corona-forms a u nichž uplynulo nejméně 14 dní od data potvrzení do dne vstupu do země.

26.11.2020 Pro vstup do země je nutná 14-ti denní karanténa, kterou je možné zkrátit po 8 dnech (negativním) testem. Při předložení negativního testu (ne staršího 48 hodin) je možné strávit v zemi 3 dny bez karantény.

16.10.2020 Cestovatelé z ČR mohou vstoupit, je ale možné, že bude vyžadována karanténa.

O kriminalitě v Rumunsku panují v Čechách velké předsudky, ta se ve skutečnosti výrazně neliší od kriminality v ČR. Ve větších městech je třeba dávat pozor na své osobní doklady, pouliční krádeže a žebrání. Peníze se doporučují měnit pouze v bankách a oficiálních směnárnách. [cut] Mezi další nekalé praktiky, které vás mohou potkat, patří kontroly falešnými policisty. [/cut] V Rumunsku se vyskytuje poměrně velké množství zatoulaných psů, případy pokousání nejsou ojedinělé. Naopak konzumace a pašování drog jsou zde trestány oproti zvyklostem v ČR velmi tvrdě.

V Rumunsku platí průkaz evropského zdravotního pojištění (EHIC), na jehož základě je občanům Evropské unie poskytována nezbytná lékařská péče. To se však nevztahuje na repatriaci do ČR.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: