Lidé, zvyky, náboženství

Současné obyvatelstvo tvoří z 95% Řekové, zbytek připadá téměř celý na tureckou, makedonskou a albánskou menšinu. Několik milionů Řeků trvale žije v zahraničí, především v USA, Turecku, Německu aj.

96% obyvatelstva vyznává řecké pravoslaví (řecká ortodoxní církev), dále zde najdeme menšiny římských katolíků, protestantů, judaistů, muslimů. Větší muslimská komunita žije v západní Thrákii.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: