HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Covid, zdraví a bezpečnost

Do Rakouska je pro obyvatele ČR vstup možný za podmínky předložení certifikátu o “bezinfekčnosti” v předepsané podobě o negativním testu nebo očkování či uzdravení z onemocnění covid-19 (pravidlo 3G).

Očkované osoby

Rakousko uznává doklad o očkování:

  • po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
  • nejméně po uplynutí 21 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny),
  • kdykoliv po očkování za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo důkaz o přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace).

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce):

  • antigenní test nesmí být starší než 48 hodin,
  • PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru.

Osoby s prodělaným covidem

Uznává se lékařský/úřední certifikát (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení formuláře (německy či anglicky) o prodělání nemoci v posledních 6 měsících, nebo doklad o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících.

Děti

Na děti do věku 12 let (při pobytu ve Vídni do 6 let) se nevztahuje povinnost 3G, tedy ani povinnost testování, pokud cestují s dospělou osobou. Pokud děti ve věku do 10 let cestují samostatně, bez doprovodu dospělé osoby, platí pro ně běžný vstupní režim jako pro dospělé osoby (předložení dokladu o 3-G).

Pro nezletilé ve věku od 12 do 18 let (při pobytu ve Vídni od 6 do 18 let) platí, že pokud vstupují do země bez dokladu o očkování nebo prodělání nemoci, jsou povinni předložit negativní výsledek testu/lékařské potvrzení o negativním výsledku testu. Pokud jej při příjezdu nemohou předložit, musí test (PCR/antigenní) absolvovat do 24 hodin po příjezdu do Rakouska.

Příjezdový formulář

Elektronická registrace před vstupem do Rakouska není od 10.6.2021 nutná při vstupu z ČR a dalších nízkorizikových zemí při doložení bezinfekčnosti (certifikát o testu nebo o očkování nebo o uzdravení z nemoci covid-19). Pokud tyto podmínky splněny nejsou, je potřeba vyplnit Příjezdový formulář.

Podmínky na místě

  • v gastronomii platí pravidlo 3-G: přístup pouze pro testované, uzdravené nebo očkované osoby (neplatí pro stánky s rychlým občerstvením),
  • pro využití ubytovacích, gastronomických, wellness a fitness studií je vyžadován aktuální certifikát 3-G, testy musí být za tímto účelem obnovovány,
  • platí registrační povinnost pro hosty v restauracích, hotelích, na kulturních akcích a v rámci volnočasových aktivit uvnitř i venku (výjimka např. v zoologických zahradách, venkovních bazénech, atd.),
  • povinnost nosit roušky nebo vyšší kategorie ochrany ve vnitřních, uzavřených prostorech (veřejná doprava, obchody, atd.).

Postup při nákaze covidem

Osoby, které v Rakousku onemocní virem covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli. O dalším postupu rozhodne příslušný lékař.

Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Tranzit

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat negativní test na covid-19 test, ani osvědčení o očkování, ani se registrovat, pokud průjezd proběhne BEZ ZASTÁVKY (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC nebo přestupu na vlak či bus je přípustné) a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

22. 6. Do Rakouska je možno cestovat za turistickým účelem. Nezávisle na účelu pobytu je vstup do Rakouska možný pouze s negativním testem (maximálně 48 hodin starý antigenní nebo 72 hodin starý PCR test) – anebo alternativně s dokladem o vakcinaci, nebo o prodělané nemoci covid-19 či s dokladem o prokázání neutralizačních protilátek.

19. 5. RAKOUSKO zrušilo pro Čechy a Slováky karanténu. Pro vstup bude stačit vyplnit elektronickou registraci a prokázat se negativním antigenním nebo PCR testem. Kromě toho se také lze prokázat dokladem o očkování nebo prodělání nemoci. Celé info zde. Otevírají hotely, restaurace, muzea a další. Při check-inu v hotelu nebo návštěvě restaurace bude nutné se prokázat negativním testem, očkováním nebo papírem o prodělání nemoci. Respirátory FFP2 jsou vyžadovány ve veřejné dopravě a na jiných veřejných prostranstvích. Pozor do Rakouska můžete i po první dávce vakcíny. Za očkovaného jste považování počínaje 22 dnem o první dávky (platnost očkování 3 měsíce).

11. 5. RAKOUSKO oznámilo nové podmínky pro vstup od 19.05.2021. Podmínkou je potvrzení o očkování – vstup možný nejdříve po 22 dnech od první dávky (není nutnost plného očkování), nebo předložení negativního antigenního či PCR testu, nebo potvrzení o prodělání nemoci Covid -19 za posledních 6 měsíců.

28. 4. Rakousko vydalo informaci o rozvolňování covid opatření k 19.5., kdy by se měli otevřít gastronomické, ubytovací a ostatní volnočasové služby. Ve spojení s tímto rozvolněním se Rakousko chystá uvolnit i režim a hranicích. Rakousko bude vycházet z „evropského semaforu“ a umožní vstup cestovatelům ze zemí v „zelené“ a „oranžové“ barvě bez testů a karantény. Pro země „červené“ bude potřeba test a pro ostatní zůstane v povinnosti karanténa. Za stávajících čísel to pro Čechy zatím není úplně ideální, ale dle předpokladu zlepšujících se čísel i rozvolňování u nás bychom se do parametrů oranžových zemí mohli do 19.5. dostat a Rakousko by se nám otevřelo pro cestování za zážitky! S CK Kudrna se můžete vydat na ferraty, vodácký kurz, nebo si vybrat z mnoha dalších zájezdů.

14. 4. Při příjezdu z ČR je vyžadována 10 denní karanténa, a to i po povinném předložení negativního (antigenního či PCR) testu, který nesmí být starší než 72 hodin. Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 není důvodem k upuštění od povinnosti testu/karantény. Karanténu je možné ukončit, pokud osoba nejdříve pět dní po příjezdu absolvuje PCR či antigenní test na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (náklady na test si hradí sama).

Test nemusí mít děti do dovršení 10. roku věku, pokud cestují společně s dospělou osobou (např. rodič, učitel, vedoucí sportovní skupiny).

Povinnost test/karanténa se nevztahuje na osoby při průjezdu Rakouskem bez zastávky. Další výjimky naleznete zde.

Pendlerů z pracovních důvodů, školáků a studentů za účelem školní docházky a osob pravidelně cestujících do/z Rakouska za životními partnery a rodinou se týká povinnost překládat lékařské osvědčení o absolvování antigenního či PCR testu s negativním výsledkem, který je platný 7 dní od okamžiku odběru. K tomuto je nutno doložit sídlo zaměstnavatele v Rakousku. 

Vyžaduje se také elektronická registrace, kterou je nutné opakovat vždy při předložení nového testu nebo při změně zadávaných údajů. Zde naleznete formuláře, které jsou od 15. ledna 2021 při příjezdu do Rakouska vyžadovány. Registrace se nevyžaduje při tranzitu.

Osoby, které přijíždějí z ČR na vídeňské letiště za účelem odletu a prokáží toto letenkou, nemají povinnost test na Covid-19/karanténa za předpokladu, že cestu na letiště, popř. zpět z letiště na hranice s ČR absolvují na rakouském území bez zastávky (výjimečné přerušení na dobu nezbytně nutnou, např. za účelem návštěvy WC je přípustné). Rovněž nemají povinnost elektronické registrace. Totéž platí pro osoby, které někoho na letiště nebo z letiště vezou. Ve všech zmíněných případech je nutno doložit cestu z/na letiště letenkou.

Od 15. ledna 2021 je při příjezdu do Rakouska vyžadována elektronická registrace – odkaz na formulář zde.

Od 14. ledna je 42 menších přechodů uzavřeno – ostatní zůstanou otevřené.

Od 9. ledna obnovilo Rakousko kontroly na hraničních přechodech s ČR.

19.12.2020 Je nutná 10-ti denní karanténa, kterou je možné po 5 dnech ukončit negativním testem. Tranzit je možný.

1.11.2020 Do Rakouska nyní čeští turisté mohou už jen s negativním testem (ne starším 72 hodin). V opačném případě je nutná karanténa a následný test. Navíc se není možné ubytovat za účelem turismu.

Tranzit na letiště je možný i bez testu.

Zkušenosti čtenářů

Roman Rogner

Dobrý den, podle mých informací je ČR v tmavě červené zóně, kde platí: Vstup pouze pro ty, kteří mají negativní test, jsou očkovaní nebo covid prodělali. Karanténa je ovšem i tak povinná (testování k předčasnému opuštění karantény je po 5 dnech možné)
Pro vjezd do Rakouska je potřebná i registrace.
Informace je ze serveru austria.info, potvrzené infolinkou MZV.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: